گوناگون

دستهای خون آلود سپاه در تاجیکستان

تاجیکستان: رژیم ایران حامی قتل های زنجیره ای سالهای ٩٠ در دوشنبه است…

وزارت کشور تاجیکستان، رژیم ایران را به حمایت از تروریست های تاجیکی متهم نمود. با حمایت مالی رژیم ایران، قتل های زنجیره ای سیاستمدارن، دانشمندان و روزنامه نگاران سالهای ۹۰ در تاجیکستان صورت گرفته است.

به گزارش اسپوتنیک ،دولت تاجیکستان، رژیم ایران را به حمایت مالی از تروریست ها در سالهای ۹۰ متهم کرده است. قتل سیاستمداران، دانشمندان و روزنامه نگاران تاجیکی در سال ۹۰ با حمایت مالی از حکومت ایران و بر اساس دستورات مستقیم عبدالحلیم نظر زاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان صورت گرفته است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درگیری داخلی در تاجیکستان بین نیروهای طرفدار دولت و گروه های مخالف، در سال ۱۹۹۳ جنگ داخلی در این کشور به وقوع پیوست که این جنگ تنها در ژوئن ۱۹۹۷ به پایان رسید.

همه اتهامات  بر اساس شهادت و اعترافات سه شورشی دستگیر شده علیه عبدالحلیم نظر زاده یعنی: تقی مراد عاشوروف، عبدالقدیر عبدالایف، سیم الدین قدرتوف صورت گرفته است.

این سه فرد در جریان بازجویی اعتراف کرد که در سالهای ۹۰ در یک پایگاه های آموزشی در ایران آموزش دیده اند. پس از آن، آنها گذرنامه جمهوری اسلامی دریافت کردند.

به نقل از اعترافات این سه فرد، در سال ۱۹۹۳ به دستور نظر زاده اقدام به قتل فرعلی کنجایف سخنگوی سابق پارلمان تاجیستان در سال ۱۹۹۸، قتل خانم روزنامه نگار آتاخانا لطیفی در سال ۱۹۹۶ و همچنین برخی از دانشمندان مشهور تاجیکی من جمله محمد اوسیمی، یوسف اسحاقی، مینخوجا گولیاموا و همچنین کشتار ۲۰ افسر پایگاه ارتش روسیه در تاجیکستان اعتراف نمودند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا