جوانان

محدودیت بیش از ۵۰ دانشگاه کشور در ارائه خوابگاه دانشجویی

از مجموعه ۶۴ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم ، ۵۲ دانشگاه اعلام کردند که در ارائه خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود با محدودیت مواجه بوده و یا اینکه با اولویت بندی، خوابگاه ارائه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور قبل از زمان انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری، شرایط، ضوابط و تسهیلاتی را که دانشگاه ها ارائه می دهند اعلام می کنند تا دانشجویان با آگاهی از شرایط، دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

شرایط واگذاری خوابگاه ها هر ساله اعلام می شود، امسال نیز دانشگاه ها شرایط واگذاری خوابگاه ها را در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۶، برای ارائه و یا عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان ورودی جدید اعلام کردند.

بعضی از دانشگاه‌ها از نیم‌سال چهارم به بعد و تعدادی نیز فقط تا چهار نیم‌سال آن هم با ظرفیت محدود قادر به ارائه خوابگاه به متقاضیان هستد.

در این میان، آمار دانشگاه‌هایی که به دانشجویان متاهل خوابگاه می‌دهند، نیز به کمترین تعداد رسیده است.

براساس دفترچه انتخاب رشته سال ۹۶ شرایط ارائه خوابگاه در  ۶۴  دانشگاه سراسری به شرح زیر است:

ردیفدانشگاهوضعیت ارائه خوابگاهتوضیحات
۱دانشگاه تهران

خوابگاه ارائه می دهد

شرایط اعلام نشده است
۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرخوابگاه ارائه می دهدشرایط اعلام نشده است
۳دانشگاه صنعتی شریفخوابگاه ارائه می دهدفقط به دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می شود.
۴دانشگاه الزهرا(س)

خوابگاه ارائه می دهد

خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه دانشگاه تعلق می گیرد.
۵دانشگاه اصفهانخوابگاه ارائه می دهدکلیه دانشجویان واجد شرایط حتی الامکان در خوابگاه های دولتی اسکان داده می شوند
۶دانشگاه ارومیهاعلام نشده است
۷دانشگاه اراک

خوابگاه ارائه می دهد

با توجه به محدودیت، خوابگاهی اسکان دانشجویان پسر و دختر بر اساس اولویت خواهد بود
۸دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی(ره)اعلام نشده است
۹دانشگاه بیرجندخوابگاه ارائه می دهداکثریت پذیرفته شدگان غیربومی دوره روزانه در تمامی مقاطع تحصیلی، در خوابگاه های ملکی و استیجاری پردیس های دانشگاه اسکان داده می شوند.
۱۰دانشگاه بوعلی سینا  همدانخوابگاه ارائه می دهدبه دلیل محدودیت های خوابگاه دانشجویی، اولویت واگذاری خوابگاه ها با رتبه های برتر هر رشته است
۱۱دانشگاه بجنوردخوابگاه ارائه می دهدبه دانشجویان ورودی جدید برای مدت محدود طبق مقررات دانشگاه خوابگاه واگذار می شود
۱۲دانشگاه ایلامخوابگاه ارائه می دهداین دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است و واگذاری خوابگاه به افراد متقاضی بر اساس امتیاز و در نظر گرفتن رتبه قبولی، صورت خواهد گرفت
۱۳دانشگاه جهرمخوابگاه ملکی ارائه نمی کندارائه امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه بصورت خودگردان است
۱۴دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهراناعلام نشده است
۱۵دانشگاه تبریز

خوابگاه ارائه می دهد

دانشگاه تبریز به دانشجویان دوره شبانه (نوبت دوم) خوابگاه واگذار نمی کند.این دانشگاه با توجه به محدودیت های موجود، فقط به ۶۰ درصد دانشجویان روزانه غیربومی پس از امتیازبندی و با اولویت رتبه های برتر خوابگاه واگذار می کند. دانشگاه تبریز دارای خوابگاه متأهلی نیست.
۱۶دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)   قزوین به صورت محدود ارائه می دهداین دانشگاه با توجه به امکانات خود به تعداد محدودی از دانشجویان خوابگاه اختصاص می دهد.
۱۷دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارخوابگاه ارائه می دهددر این دانشگاه به تمام پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق می گیرد.
۱۸دانشگاه دامغانخوابگاه با شرایط خاص ارائه می دهدبه دانشجویان روزانه ۴ نیمسال خوابگاه تعلق خواهد گرفت. دانشجویان شبانه نیز در خوابگاه های خودگردان زیر نظر دانشگاه اسکان داده خواهند شد.
۱۹دانشگاه حکیم سبزواری  سبزواراعلام نکرده است
۱۰دانشگاه خلیج فارس  بوشهرخوابگاه ارائه می دهداین دانشگاه تمامی تلاش خود را جهت اعطا خوابگاه به دانشجویان ورودی جدید خواهد کرد.
۱۱دانشگاه خوارزمی  تهرانخوابگاه به صورت محدود ارائه می دهدبه دلیل محدودیت ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، الویت اسکان با رتبه های برتر خواهد بود. (کد رشته محل های تهران). به دانشجویان نوبت دوم و دانشجویان بومی استان های تهران و البرز خوابگاه تعلق نمی گیرد.
۱۲دانشگاه سلمان فارسی  کازرونخوابگاه ملکی ندارددر این دانشگاه امکان فراهم سازی خوابگاه خودگردان وجود دارد.
۱۳دانشگاه زنجانمحدودیت در ارائه خوابگاه دولتی
۱۴دانشگاه زابلخوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.تمام پذیرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتی الامکان در خوابگاه سکونت خواهند یافت.
۱۵دانشگاه رازی  کرمانشاهخوابگاه با شرایط خاص ارائه می دهدبا توجه به امکانات و ضوابط دانشگاه در واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصیلی محدودیتی ندارد. پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) می توانند از خوابگاه خودگردان با پرداخت شهریه استفاده کنند.
۱۶دانشگاه شهید باهنر  کرمانخوابگاه با محدودیت ارائه می دهد. باتوجه به محدودیت ظرفیت اسکان و کمبود خوابگاه با در نظر گرفتن اولویت به تعدادی از دانشجویان خوابگاه تعلق می گیرد.
۱۷دانشگاه شهرکرد

خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.

این دانشگاه دارای محدودیت خوابگاه است. لذا مطابق شیوه نامه واگذاری خوابگاه ها به حداکثر ۳۰ درصد از دانشجویان روزانه واجد شرایط به مدت حداکثر ۶ ترم تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد.
۱۸دانشگاه سمنانارائه خوابگاه فقط به دانشجویان روزانهدانشگاه سمنان با توجه به امکانات، صرفا به دانشجویان روزانه در اولین سال تحصیلی خوابگاه واگذار می کند. دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان معذور است.
۱۹دانشگاه سیستان و بلوچستانخوابگاه با محدودیت ارائه می دهد به دارندگان رتبه های تک رقمی مجرد به مدت هشت نیمسال در سایت دانشگاه خوابگاه واگذار می کند. فقط به ۴۰ درصد از دانشجویان مجرد روزانه غیربومی در سنوات مجاز براساس رتبه داوطلب در آزمون سراسری خوابگاه واگذار خواهد شد. هیچگونه امکان تأمین خوابگاه متاهلی برای دانشجویان دوره روزانه، نوبت دوم و پردیس نیست.
۲۰دانشگاه صنعتی شاهرودخوابگاه ارائه می دهدبه کلیه پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق می گیرد.
۲۱دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولخوابگاه با محدودیت ارائه می شود.به دانشجویان پسر، فقط یک سال تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد. تمدید استفاده از خوابگاه برای سال دوم، منوط به وجود ظرفیت و امکانات خواهد بود.
۲۲دانشگاه شیرازخوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.با توجه به محدودیت خوابگاهی، دانشگاه حداکثر برای پذیرش ۲۰۰ نفر دانشجوی دختر و ۲۰۰ نفر دانشجوی پسر در خوابگاه دولتی ظرفیت دارد.
۲۳دانشگاه شهید بهشتیخوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.

به دلیل کمبود امکانات، خوابگاه فقط به دانشجوان دوره روزانه با شرایط ارائه خواهد شد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۲۴دانشگاه شهید چمران  اهواز

خوابگاه ارائه می دهد

برای دانشجویان روزانه خوابگاه بر اساس آیین نامه های صندوق رفاه واگذار می شود. دانشگاه هیچگونه تعهدی در برابر خوابگاه دانشجویان شبانه ندارد.
۲۵دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

خوابگاه ارائه می دهد

دانشگاه به پذیرفته شدگان حائز شرایط، خوابگاه واگذار خواهد کرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.
۲۶دانشگاه کردستان سنندج

خوابگاه ارائه می دهد

در این دانشگاه به تمامی دانشجویان دختر دوره روزانه و ۵۰ درصد دانشجویان پسر در صورت دارا بودن شرایط و کسب امتیازات لازم خوابگاه تعلق می گیرد.
۲۷دانشگاه علامه طباطبایی  تهرانخوابگاه با شرایط خاص ارائه می دهددر صورت وجود ظرفیت اسکان داده می شوند و در غیر این صورت، در خوابگاه های خودگردان زیر نظر دانشگاه اسکان داده می شوند.دانشگاه فاقد خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه) است. دانشگاه علامه فاقد خوابگاه متأهلی است.
۲۸دانشگاه علم و صنعت ایرانخوابگاه با محدودیت ارائه می دهدارائه خوابگاه به دانشجویان پسر ساکن استان های غیر از البرز و تهران تنها به مدت ۸ نیمسال تحصیلی مقدور است.
۲۹دانشگاه کاشانخوابگاه ارائه می دهدبرای رشته هایی که پذیرش در آن فقط زن است، محل تحصیل و خوابگاه ارایه می شود.
۳۰دانشگاه فردوسی مشهدخوابگاه ارائه می دهدبه دانشجویان دوره روزانه و دانشجویان دختر نوبت دوم طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان، خوابگاه دانشجویی تعلق می گیرد.
۳۱دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی (اصفهان)خوابگاه خودگردان ارائه می شودخوابگاه برای تمام دانشجویان دختر غیربومی به طور خودگردان و از طریق بخش خصوصی تامین شده است.
۳۲دانشگاه غیرانتفاعی شمال  آملخوابگاه ارائه نمی دهداین دانشگاه هیچگونه تعهدی برای تامین خوابگاه ندارد.
۳۳دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) مشهدخوابگاه خودگردان ارائه می شوددانشجویان دختر و غیربومی واجد شرایط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه می توانند از خوابگاه دانشجویی با هزینه شخصی استفاده کنند.
۳۴دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) قمخوابگاه ارائه نمی دهددانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین خوابگاه دانشجویان ندارد.
۳۵دانشگاه غیرانتفاعی چابهارخوابگاه خودگردان ارائه می شودخوابگاه خودگردان ارائه می دهد.
۳۶دانشگاه غیرانتفاعی خیام  مشهدخوابگاه خودگردان ارائه می شودتامین خوابگاه برای کلیه دانشجویان (با اخذ هزینه) در خوابگاه های متعلق به دانشگاه انجام می شود.
۳۷دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز  قزوینفقط به دانشجویان دختر خوابگاه ارائه می شوداین دانشگاه دارای خوابگاه برای دانشجویان دختر است.
۳۸دانشگاه غیرانتفاعی سوره  تهرانخوابگاه ارائه نمی دهددانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد.
۳۹دانشگاه یزد

خوابگاه ارائه می دهد

به دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت، خوابگاه تخصیص می یابد. دانشگاه یزد خوابگاه متأهلین ندارد. کلیه خوابگاه های خواهران داخل سایت اصلی دانشگاه است. خوابگاه خودگردان خواهران نیز در سایت اصلی دانشگاه دایر است.
۴۰دانشگاه یاسوجخوابگاه ارائه می دهددانشگاه به تمام دانشجویان ورودی جدید، خوابگاه اختصاص می دهد.
۴۱دانشگاه هرمزگانارائه خوابگاه براساس شرایط خاصاولویت اسکان در خوابگاه های دانشگاه بر اساس رتبه کشوری پذیرفته شدگان است
۴۲دانشگاه هنر  تهرانخوابگاه ملکی ارائه نمی دهددانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. دانشگاه فاقد خوابگاه مجردی است. دانشگاه تلاش خود را برای معرفی خوابگاه های خودگردان مورد تایید وزارت علوم انجام خواهد داد.
۴۳دانشگاه هنر اسلامی تبریزخوابگاه ارائه نمی دهداین دانشگاه فاقد خوابگاه است.
۴۴دانشگاه هنر اصفهان  خوابگاه خودگردان ارایه می دهد.این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان باید از خوابگاه های خودگردان استفاده کنند.
۴۵دانشگاه هنر شیرازخوابگاه خودگردان ارایه می کند.این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و امکان ارائه و یا واگذاری خوابگاه به دانشجویان را ندارد و دانشجویان با پرداخت هزینه اجاره می توانند از خوابگاه های بخش خصوصی استفاده کنند.
۴۶دانشگاه ولیعصر(عج)   رفسنجانخوابگاه ارایه می شود.به تمامی دانشجویان دختر در دوره روزانه و شبانه خوابگاه تعلق می گیرد.
۴۷دانشگاه ولایت ایرانشهراعلام نشده استاعلام نشده است.
۴۸دانشگاه کوثر بجنوردخوابگاه ارائه می دهد(ویژه خواهران دارای خوابگاه (نیمه دولتی  نیمه خصوصی) تحت نظارت دانشگاه است.
۴۹دانشگاه گلستانخوابگاه ملکی ارائه نمی شوداین دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است.
۵۰دانشگاه گنبدکاووسخوابگاه ارائه نمی شوددانشگاه گنبدکاووس فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی است.
۵۱دانشگاه گیلانخوابگاه با شرایط خاص ارائه می شودبرای قبول شدگان غیربومی دوره روزانه امکان اسکان را با توجه به امکانات موجود اولویت بندی می کند.
۵۲دانشگاه لرستان خرم آبادخوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.این دانشگاه جهت دانشجویان روزانه و شبانه خواهران خوابگاه دولتی و برای دانشجویان پسر خوابگاه بصورت خودگردان و غیردولتی واگذار می کند.
۵۳دانشگاه مازندران  بابلسراعلام نشده استاعلام نشده است
۵۴دانشگاه محقق اردبیلیخوابگاه با محدودیت ارائه می دهد. ارائه خوابگاه با محدودیت و شرایط خاص خواهد بود.
۵۵دانشگاه ملایراعلام نشده است اعلام نشده است
۵۶دانشگاه نیشابورخوابگاه خودگردان ارائه می شوداین دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان پذیرفته شده در صورت تمایل، در خوابگاه خودگردان داخل دانشگاه اسکان داده می شوند.
۵۷دانشگاه غیرانتفاعی علامه  محدث نوری (ره) نوراعلام نشده استاعلام نشده است.
۵۸دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  تهرانخوابگاه ارائه نمی دهد.این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد،
۵۹دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  یزدخوابگاه خودگردان، فقط به دانشجویان دختر ارایه می دهد.برای کلیه متقضیان دختر، خوابگاه دانشجویی با پرداخت هزینه مهیا است.
۶۰دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران بابلاعلام نشده است.اعلام نشده است
۶۱دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهائی اصفهانخوابگاه خودگردان ارائه می دهدپانسیون خودگردان برای دانشجویان دختر شهرستانی در حد محدود و با پرداخت هزینه مربوطه امکان پذیر است.
۶۲دانشگاه غیرانتفاعی مفید قمخوابگاه خودگردان ارائه می دهد.دانشگاه برای پذیرفته شدگان (اعم از برادران و خواهران) با توجه به ظرفیت موجود، امکان واگذاری خوابگاه (با دریافت هزینه تمام شده از دانشجو را دارد.
۶۳

دانشگاه رازی  کرمانشاه

خوابگاه ارائه می شود

دانشگاه رازی با توجه به امکانات و ضوابط دانشگاه در واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصیلی محدودیتی ندارد. به دوره های شبانه خوابگاه خودگردان ارایه می شود.

۶۴دانشگاه قمخوابگاه با محدودیت ارائه می شوداین دانشگاه دارای محدودیت خوابگاه دولتی است.

از مجموعه ۶۴ دانشگاهی که شرایط خوابگاهی آنها برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بررسی شده، تنها ۷ دانشگاه شرایط خوابگاهی خود را اعلام نکرده اند، و تنها پنج دانشگاه، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، رازی کرمانشاه، یاسوج، صنعتی شاهرود و اصفهان اعلام کرده اند که بدون پیش شرط خوابگاه ارائه می کنند.

سایر دانشگاه ها که شرایط خود را اعلام کرده اند، یا خوابگاه ارائه نمی دهند، یا فقط خوابگاه خودگردان ارائه می کنند. برخی از دانشگاه ها نیز در ارائه خوابگاه با محدودیت مواجه هستند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا