دیدگاه‌ها

خاتمى و جایگاهش

آقای خاتمی،شرایط خود را درک کنید تا سنجیده تر بازی کنید.آقای خاتمی در چیدن کابینه نظر رهبری اصل بوده است روحانی هم رعایت کرده است.اصلاح طلبان هم می دانند که چنین است پس دیگر تذکر دادن شما در این مورد چندان لزومی نداشت اما این تذکر این سوال پیش می آورد که خواسته مردم اگر با رهبری هماهنگ نبود شما هم اول تامین نظری رهبری را مطرح کرده اید .

اما نکته مهم ان است شما می دانید که ممنوع تصویر در رسانه های رسمی کشور هستید اما ممنوع فعالیت نیستید این ویژگی را در انتخابات نشان داده است.اما شما این را هم می دانید که دیگر شما و دوستانتان به مقام های اول مدیریتی نظام وارد نمی شوید به خصوص تا زمانی که رهبر نظام فعلی وجود دارد.
حال تا این میزان ابراز وفاداری به وی بیشتراو را هم عصبانی و هم در رفتارخود به شما جسورترو جدی تر می کند چرا که به روحیه شما هم آشنا است.

اما اگر شما قبول کنید که در نظام به نقش تاثیر گذار مدیریت سطوح دوم قانع شوید و نقشی اثر گذار و غیر مستقیم در مدیریت اول نظام داشته باشید باشید، می توانید شجاع تر و هم موثرتر برای جامعه مدنی اقدام کنید که تا کنون این چنین نکرده اید.چرا که گاه بسیار محافظه کارانه عمل کرده اید که می توانست چنین نباشد.

همین میل به بازگشت به سطح بالا قدرت سیاسی ،حتی روحانی و برخی دیگر را هم می ترساند چون ایشان شما را هم رقیب می بینند.اگر شما و نزدیکانتان جایگاه تان را هم خوب درک کنید در جامعه مدنی موثرتر خواهید شد و هم قدرت بیشتری خواهید داشت و هم مواضع شما مدنی تر می شود.

آقای خاتمی شما در تائید لیست های امید مجلس و شورا از دایره ملاحظه کاری رهبری و هم دید خودی و غیر خودی بیرون نیامدید.
آقای خاتمی در همین شورا های اخیر حکومت صلاحیت حامد منتظری را تائید کرد اما شما در لیست خود نام وی را نگذاشتید این پیام به چه کسی به آقای خامنه ای و هم به بیت آقای خمینی بود؟
آقای خاتمی شما برای وداع با آقای منتظری به قم نرفتید این برای چه بود؟
آقای خاتمی در لیست شورا ها از جامعه مدنی یک نفر در لیست شما نبود از دوستانتان پرسیده اید چرا؟

آقای خاتمی شما اگر جایگاهتان را درست تعریف کنید نیروی تاثیر گذارتری خواهید بود به اسلام و ایران هم بهتر خدمت خواهید کرد باور کنید؟این توقع از شما می رود .
تقی رحمانی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا