گوناگون

سخنی با اصلاح طلبان

تجربه چیز خوبیست. جمعبندی هم. به شرط آن که به کار آینده بیاید. متاسفانه دوستان اصلاح طلب همۀ عمر گرانمایه را به تجربه می گذرانند و بنا ندارند حتی برای یکبار هم که شده این تجربیات پر هزینه را به کار برند. برای این دوستان هر شکست پُلیست برای شکستهای بعدی. از همه بدتر این که همیشه به طعم آشی ایراد می گیرند که خود پخته اند….
Afbeeldingsresultaat voor ‫اصلاح طلبان‬‎

از سال ۵۹ تا همین امروز، از اشغال بی منطق سفارت امریکا و انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاهها تا  فهرست ۳۰+۱۶؛ کسانی که باید تجربیات گذشته را به کار گیرند مجددا آزموده ها را به خطا می آزمایند و آنگاه کسانی که خود باید نقد شوند همه را جز خود نقد می کنند. به برکت این تئوری پردازی های سترون جنبش اصلاح طلبی معاصر به گونه ای تقدیرگرایانه در بستری سیر می کند که همه عوامل در آن دخیلند جز اراده و آگاهی تصمیم سازان و تصمیم گیران اصلاحات. بنابرین چرا باید شگفت زده باشیم از این که امروز همان جایی ایستاده ایم که بیست سال پیش، یا شاید کمی عقب تر. ادبیات تولیدی نظریه پردازان اصلاحات منحصر شده به انبوهی از تحلیل های خود گول زننده نشاط آور (به هنگام پیروزی) و آرام بخش (به هنگام شکست) و این یعنی پایان راه برای این دوستان.

برگرفته از فیسبوک – سعید رضوی فقیه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا