گوناگون

اعلام همبستگی فعالین کارگری و دانشجویی و فرهنگی با خانواده رضا شهابی

سندیکای کارگران شرکت واحد: در بسیت ویکمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی کارگر زندانی در زندان رجایی شهر تعدادی از دانشجویان، فعالین کارگری، و معلمان به دیدار خانواده شهابی آمدند و نگرانی خود را درمورد وضعیت این عضو سندیکا بیان کردند، شهابی در اخرین ملاقاتی که هفته گذشته در زندان رجایی شهر داشته از شرایط جسمانی خوبی برخوردار نبوده واز کاهش وزن و افت فشار و بیماری قند رنج میبرد…

سندیکای کارگران شرکت واحد مسئولین قضایی و مسئولان زندان را، مسئول حفظ جان رضا شهابی می داند و مجددا تاکید دارد عواقب هرگونه سهل انگاری در موردحفظ سلامت جان این کارگر زندانی را به عهده زندانبان و مسئولان زندان می داند و ضمن دفاع از خواسته های شهابی خواستار آزادی بی قید و شرط این عضو سندیکا می باشد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا