گوناگون

جمعیت روستایی ایران ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر است

به گزارش ایسنا، دکتر نعمت الله رضایی به آمار مرتبط با روستاهای کشور پرداخت و گفت: بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت روستایی ما ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر است که قریب به ۳۹ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و قریب به ۶۳ هزار آبادی دارای سکنه در سراسر کشور زندگی می کنند.
صدای مردم

حدودا شش میلیون واحد مسکونی داریم که روستاییان در این واحدها در حال سکونت هستند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا