گوناگون

مدیرمسئول سابق سایت انتخاب مجرم شناخته شد / ایلنا تبرئه شد

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: مدیرمسئول سابق سایت انتخاب به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و کذب با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته شد…
Afbeeldingsresultaat voor ‫دادگاه مطبوعات‬‎

به گزارش ایلنا، در خصوص جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: پرونده مدیر مسئول نشریه تماشا وهفت صبح بابت ۳ اتهام انتشار نشریه بدون نام مدیرمسئول و استفاده ابزاری از تصویر زنان و نشر مطالب خلاف واقع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: متهم این پرونده با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد، اما در مورد اتهام انتشار حکم غیرقطعی محاکم قضایی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. هیئت منصفه به اتقاق آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.
دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص پرونده خبرگزاری دانشجو گفت: رسیدگی به این پرونده و به دلیل نرسیدن ابلاغ در وقت مقرر به پیشنهاد رئیس دادگاه و موافقت هیئت منصفه به آینده موکول شد.
کسائیان افزود: پرونده بعدی مربوط به پرونده خبرگزاری ایلنا بود که بابت اتهام نشر مطالب خلاف واقع با تساوی آرا مجرم شناخته نشد.
دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: مدیرمسئول سابق سایت انتخاب به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و کذب با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته شد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا