حقوق بشر

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان بازداشت شد

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ساعاتی پیش در منزل خود بازداشت شد…
Afbeeldingsresultaat voor ‫محمود بهشتی لنگرودی‬‎

به گزارش کلمه هقته‌ی گذشته وثیقه‌ی این فعال صنفی توسط دادستانی ضبط شده است. محمود بهشتی سال گذشته و پس از سه بار اعتصاب غذا و متعاقب آن وخامت اوضاع جسمانی و نگرانی‌های پزشکی، با موافقت دادستانی، از بیمارستان به منزل آمد و بنا براین بود این روند تداوم داشته باشد.
پس از گذشت یک ماه، نخستین نامه‌ی ضبط وثیقه به دست وثیقه گذار رسید. به همین ترتیب نامه‌های دوم، تا پنجم، هریک به فاصله‌ی یک ماه به دست بهشتی رسید و او هربار خود را به دادستانی معرفی کرده‌است.
به دنبال یکی از مراجعات، حاجی مرادی معاون دادستان تهران در امور زندانیان سیاسی توضیح داده که این نامه‌ها به صورت معمول و در سیکل اداری ارسال می‌شوند و نهایتا دادستانی دستور توقف صدور اخطارهای ضبط وثیقه را صادر می‌کند.
یک هفته پس از ضبط وثیقه‌ی بهشتی، او در منزل خود بازداشت می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا