ویدئو

گُفتمش بیا، عاشقم هنوز….. گروه موسیقی کامکارها، شعر هوشنگ ابتهاج

گفتمش بیا عاشقم هنوز
خنده کرد و گفت در غمت بسوز
هر چه می کشم ای یاران از جفای اوست
گریه های من ای یاران از برای اوست….

گفتمش بیا،عاشقم هنوز

خنده کرد و گفت:درغمت بسوز

هرچه میکشم ای یاران،ازجفای اوست

گریه های من ای یاران،از برای اوست

درفراق او عاشقان،خسته جان شدم

این ترانه را چگونه سرکنم که بی زبان شدم

میشود بهار،عاشقان،جاودان از او

پس دگر مپرس چرا بدون او چنان خزان شدم

رفته ای برون،چون جوانیم

طی شد این چنین،زندگانیم

دردلم هنوز ای یاران،اشتیاق اوست

ناله های من ای یاران،از فراق اوست

درفراق او عاشقان،خسته جان شدم

این ترانه را چگونه سرکنم که بی زبان شدم

میشود بهار،عاشقان،جاودان از او

پس دگر مپرس چرا بدون او چنان خزان شدم

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا