گوناگون

بدهکاران طلبکار – مصطفی تاجزاده

به دلیل انتصاب مقامات قضایی توسط رهبر آن قوه مستقل از اینکه چه دولتی سرکار است، حامی اقتدارگراهاست و هر قدر نسبت به منتقدان نابردبار است در برابر اصولگرایان هم‌دلی و هم‌سویی نشان می‌دهد و به آنان مصونیت آهنین می‌بخشد.

?توییت امروز من که چرا دلواپسان با وجود آزادی مطلق و مصونیت آهنین و فراتر از آن بهره‌برداری از امکانات عمومی به نفع جناح خود بازهم از نداشتن آزادی می نالند، موجب رنجش خاطر آنان شد! برای روشن شدن مساله توضیح چند نکته را مفید دیدم:

۱. حق هرشهروند و هر گروهی بهره مندی از آزادی های قانونی است. اصولگرایان نیز که اقلیتی ۱۵ درصدی را تشکیل دهند، باید بطور کامل از این حقوق بهره‌مند شوند.

۲. دلواپسان مطلقا دلواپس نیستند که در انتشار روزنامه، راه اندازی کانال مجازی، تاسیس حزب، برپایی مراسم، معرفی نامزد و… در هر دولتی با مانع مواجه شوند.

۳. رقبای آنان نه تنها وقتی که دولت و مجلس دست اصولگرایان است از بسیاری از این حقوق محروم می‌شوند، بلکه حتی هم اکنون نیز که با اقبال مردمی ۶ انتخابات پی‌درپی را برده اند، بازهم با انواع محدودیت‌ها در زمینه‌ها‌ی مذکور روبرویند. پس اگر کسی بتواند از نداشتن آزادی گله کند، قدر مسلم اصولگرایان نیستند.

۴. اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی دیگر اقتدارگراها در ربع قرن اخیر به‌خدمت گرفتن نهادهای عمومی بسود اهداف جناحی است، بگونه ای که نهادهایی مانند قوه قضاییه و شورای نگهبان را به یک جناح تقلیل داده اند. بنابراین آنها نه فقط از حقوق خود کاملا بهره می‌برند، بلکه نهادهای عمومی مثل صدا و سیما، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات قم و حتی امپراطوری رسانه ای غیرقانونی سپاه را که از بودجه دفاعی کشور تغذیه می‌کند، در خدمت مشی و مرام خویش قرار داده اند.

۵. به دلیل انتصاب مقامات قضایی توسط رهبر آن قوه مستقل از اینکه چه دولتی سرکار است، حامی اقتدارگراهاست و هر قدر نسبت به منتقدان نابردبار است در برابر اصولگرایان هم‌دلی و هم‌سویی نشان می‌دهد و به آنان مصونیت آهنین می‌بخشد.

۶. دکتر علیرضا رجایی سیاست‌ورز و روزنامه‌نگار اندیشمند، پاک‌دست و دلسوزی است که صرفا بدلیل زبان و قلمش سالها زندان کشیده و با کوتاهی در رسیدگی به بیماری‌هایش دچار وضعیت کنونی شده است.

۷. قصد من از توییت امروز افشای این ریاکاری بزرگ بود که اقلیتی بهره‌ور از همه حقوق قانونی که تمام نهادهای تبلیغاتی حکومتی را نیز به‌خدمت گرفته است، حق ندارد فریاد وا آزادی سر دهد. صریحتر بگویم تنها گروهی که مجاز نیستند از نبود آزادی در ایران شکوه کنند، آنها هستند. رجایی و مصایبش به‌تنهایی برای بدهکار و شرمنده کردن دلواپسان کافیست.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا