احزاب و شخصیت‌ها

سازمان فدائیان (اقلیت): وحشی‌گری پلیس علیه کارگران مبارز آذر آب و هپکو را محکوم کنیم

سازمان فدائیان ( اقلیت) شدیداً وحشی‌گری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را علیه کارگران محکوم می‌کند و از مبارزات و مطالبات برحق کارگران آذر آب و هپکو حمایت می‌کند.

کارگران سراسر ایران!
واحدهای ضد شورش رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی، در ادامه وحشی‌گری روز گذشته علیه کارگران آذر آب اراک و ماشین‌سازی هپکو که به زخمی شدن تعدادی از کارگران انجامید، امروز٢٩ شهریورماه نیز به این سرکوبگری ادامه دادند.

از صبح زود، واحدهای ضد شورش پلیس، کارخانه‌های آذر آب و هپکو را به محاصره درآوردند و با وحشیگری بی‌رحمانه‌ای به سرکوب کارگران متوسل شدند.

کارگرانی را که به پرداخت شش ماه دستمزد و دیگر مطالبات خود اعتراض دارند، با گاز اشک‌آور و باطوم مورد یورش وحشیانه قراردادند. تعداد دیگری از کارگران مضروب و مصدوم شدند و تعدادی نیز بازداشت شدند.

کارگران سراسر ایران!
جمهوری اسلامی درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی خود ، میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به فقر کمرشکن محکوم وزندگی را بر عموم کارگران تباه کرده است. جمهوری اسلامی، متجاوز از ده میلیون انسان را بیکار و به گرسنگی و مرگ تدریجی، محکوم کرده است. حتی پرداخت دستمزد کارگرانی که مشغول به کارند، مدام به تعویق می‌افتد. سرمایه‌داران بخش خصوصی ، با حمایت دولت پاسدار منافع سرمایه‌داران، دستمزد میلیون‌ها کارگر را در سراسر ایران به مدت چندین ماه‌ها به تعویق می‌اندازند.

جمهوری اسلامی، کارگرانی را که به این‌همه زور گوئی و اجحاف اعتراض دارند، بی‌رحمانه سرکوب و بازداشت و به حبس و شلاق محکوم می‌کنند.

کارگران سراسر ایران!
رژیم سرمایه‌داری حاکم بر ایران هیچ راه‌حلی برای بحران‌های متعدد جامعه ایران و مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش ندارد. ادامه حیات این رژیم ستمگر، هرروز فجایع بیشتری می‌آفریند. بپا خیزید! از کارگران آذر آب و هپکو بیاموزید و از آن‌ها حمایت کنید! مبارزات کارگری را به یک مبارزه سرا سری برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برانداختن نظام سرمایه‌داری تبدیل کنید!

سازمان فدائیان ( اقلیت) شدیداً وحشی‌گری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را علیه کارگران محکوم می‌کند و از مبارزات و مطالبات برحق کارگران آذر آب و هپکو حمایت می‌کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم
نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)
٢٩ شهریورماه ١٣٩۶

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا