احزاب و شخصیت‌ها

فدائیان خلق (اکثریت): بازداشت و ضرب شتم کارگران حق طلب هپکو و آذرآب را محکوم می کنیم

ما ضمن حمایت قاطع از حرکت اعتراضی و مطالبات حق طلبانه کارگران هپکو و آذرآب اراک و محکوم نمودن ضرب و شتم کارگران به خاطر طلب حق و حقوق شان، خواهان رسیدگی عاجل به مطالبات کارگران معترض ، آزادی بی قید و شرط کارگران دستگیر شده و …

ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی دیروز به صفوف کارگران هپکو و آذرآب اراک هجوم بردند و تعدادی از کارگران معترض را که در این تجمع شرکت داشتند مجروح و مضروب و شمار نامعلومی را نیز بازداشت نمودند. طی ۶ ماه گذشته، چندمین بار است که کارگران این دو واحد تولیدی در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای و سایر مطالبات صنفی شان دست به تجمع می زنند
صدها کارگر شرکت کننده در این حرکت اعتراضی جمعی، در حالی مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفتند که مهمترین خواستشان پرداخت دستمزدهای پرداخت نشدهشان طی ۶ ماه گذشتهاست. و کارفرمایان این دو واحد کلان صنعتی نیز به رغم قول هایی که در پی اعتراضات پیشین کارگران به آنها داده بودند عمل نکردند. کارگرانی که بخاطر عدم دریافت دستمزدهایشان از هر سو در مضیقه و فشار قرار داشتند، پس از مشاهده خلف وعدههای پیاپی کارفرمایان و بی عملی مسئولین دولتی و اداره کار ننسبت به وضعیتشان بار دیگر در زیر پل راه آهن اراک برای پیگیری مطالباتشان تجمع نمودند.که با هجوم ماموران امنیتی مواجه شدند.
تکرار اعتصابات و اعتراضات کارگران این کارخانه ها که از پشتیبانی مردم اراک و عموم کارگران ایران نیز برخوردارند. موید آن هستند که مسئولین و کارفرمایان با توسل به سرکوب نمیتوانند اعتراضات حق خواهانه کارگرانی را که دیگر نمی خواهند، “زیربار ستم” کار و زندگی کنند خاموش سارد. .
ما ضمن حمایت قاطع از حرکت اعتراضی و مطالبات حق طلبانه کارگران هپکو و آذرآب اراک و محکوم نمودن ضرب و شتم کارگران به خاطر طلب حق و حقوق شان، خواهان رسیدگی عاجل به مطالبات کارگران معترض ، آزادی بی قید و شرط کارگران دستگیر شده و مجازات عوامل تعرض به کارگران و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی در تجمعات صنفی و رعایت اکید حق اعتصاب و سایر حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران هستیم.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٩ شهریور ۱٣۹۶

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا