حقوق بشر

سندیکای واحد بازداشت و زندانی کردن بهنام ابراهیم زاده و واله زمانی را محکوم میکند

واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان البرز و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک، روز چهارشنبه ۲۲شهریورماه برای حمایت و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا بوده اند، مقابل زندان رجایی شهر کرج توسط عوامل امنیتی بازداشت شده اند…
Afbeeldingsresultaat voor ‫بهنام ابراهیم زاده و واله زمانی‬‎

در حال حاضر هنوز سه تن از زندانیان رجایی شهر در اعتصاب غذا بسر میبرند. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد ۴۵روز است در اعتصاب غذا بسر میبرد و همچنین سعید شیرزاد و محمد نظری که بیش از ۴۰روز در اعتصاب هستند و حال هر سه بسیار وخیم گزارش شده است.
براساس آخرین خبرها واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده در بازداشت اطلاعات کرج هستند، و خانواده هایشان هم خبری از این دو تن ندارند. سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فوری واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده می باشد و برخوردهای امنیتی با فعالین کارگری و صنفی وفعالین ومدنی را برای اعتراضات مسالمت آمیز محکوم میکند.

شهریور ۹۶
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا