حقوق بشر

سهیل عربى وارد اعتصاب غذاى خشک شد!

سهیل عربی، زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین با نگارش نامه‌ای اعلام کرد که وارد اعتصاب غذای خشک شده است. طبق این نامه وضعیت جسمانی این زندانی بشدت وخیم است. عربی همچنین از رفتن به بهداری نیز امتناع کرده است. ملاقات امروز این زندانی نیز به دلیل نپوشیدن لباس زندان با خانواده اش انجام نشد…

متن نامه سهیل عربى به شرح زیر است:

اینجا بیان حقیقت ممنوع است اما برای من ممنوعیت ممنوع است.

نمیتوانم ساکت باشم وقتی شکنجه شدن افرادی را که جرمی مرتکب نشده اند را در اینجا میبینم، اینجا زندان اوین است جایی که آزاد اندیشان را مجازات میکنند

نگویید خاموش باش که در این گاه سکوت بزرگترین خیانت است.

فریاد من فقط برای نجات خودم نیست اعتصاب غذا کرده ام بلکه صدای مظلومیتمان را بشنوید میخواهم صدای تمام آزاد اندیشان محبوس باشم: منوچهر محمد علی، محمود بهشتی لنگرودی، علی شریعتی، یوسف عمادی، آرش صادقی، سوادا آغاسر و سایر دوستان در بند هفت انسان هایی که جرمشان دانستن و بیان حقیقت است.

ما توسط قضاتی محاکمه شده ایم که فاسد ترین انسان های روزگار اند

امروز اول مهر سومین سالی است که دخترم به مدرسه میرود و در کنارش نیستم، اعتصاب غذایم را خشک و تر کرده ام چون که دیگر نمیخواهم او در زندان مرا ببیند…

سهیل عربی بند ٧ زندان اوین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا