زنان

بیانیه مادران صلح به مناسبت روز جهانی صلح

امروزه ملت ها و مردمان زیادی در جهان آشکارا شاهد نقض حقوق هزاران کودک و بزرگسال قربانی جنگ در یمن، سوریه، عراق و میانمار، ارمنستان، اوکراین و همچنین امریکای لاتین می باشند. از سوی دیگر برای میلیون ها قربانی جنگ که ناچار به فرار از خانه و کاشانه ی خود شده اند و به نحو تحقیر آمیزی در مرزهای کشورهای آزاد در اردوگاه های فاقد امکانات زندگی انسانی، تحت عنوان آواره پناه گرفته اند، صلح و امنیت آرزویی محال و دست نیافتنی جلوه می کند و برای میلیون ها انسان اسیر درروابط سرمایه و سود قاچاقچیان اسلحه و نفت نیز معنای زندگی که در پرتو آزادی های اساسی و عدالت اجتماعی و ارزش های انسانی کیفیت می یابد؛ به کمیت و زنده مانی به هر قیمت تقلیل پیداکرده است …
آشکارا پیداست در چنین جهان نابرابری حتی ملت های به ظاهر ایمن و دور از محیط های جنگی از عوارض و آفات جنگ و بی عدالتی در امان نمی توانند باشند. آری هیچ ملتی نمی تواند شاهد سوختن همنوع و همسایه اش در اتش جتگ و فقر و بیماری باشد و به تنهایی احساس خوشبختی و امنیت و سلامت کند .

واقعیت غیر قابل انکار این است که سلامت جسم و روح با علم، هنر، موسیقی، دانش، فلسفه و ادبیات کیفیت و معنا می یابد وحیات آدمی و روابط انسانی را ارتقا می بخشد. نا گفته پیداست در زمین آغشته به خون و فضای آلوده به فقر و تحقیر کیفیت حیات تغییر نخواهد کرد. در فلسفه ی حیات بنا بر بیان نغز فیلسوف اخلاق سعدی ( ذات نا یافته از هستی بخش .. کی تواند که شود هستی بخش ) چگونه می توان از کودکانی که در زندگی جز جنگ و آوارگی و گرسنگی ندید ه اند، انتظار داشت با خود و با دیگران سخن از محبت و عشق بگویند و به خود و به دیگران احترام بگذارند و یا از آزادی و کرامت انسانی خود و همنوعانشان دفاع کنند و یا هنرمند و عالم و فیلسوف بارآیند و احترام طبیعت بخشنده و زمین مهربان را پاس دارند ؟
بی شک صلح جریانی است که از درون و با احترام به کرامت و آزادی خود به عنوان انسان آغاز و با احترام گذاشتن به حقوق و منافع و کرامت نوع بشر به بیرون و در سراسر جهان راه می یابد و پیگیری می شود. کشورهای معدود و انگشت شماری در جهان سراغ داریم که صلح و امنیت پایدار را بطور کامل تجربه کرده اند. تجربه ی زیست مردم این کشورها برخلاف نظر آنهایی که معتقدند خشونت و جنگ امری ذاتا انسانی است؛ گویای این واقعیت شیرین است که زیستن طولانی مدت در آرامش و امنیت و صلح، سبب گسترش خوش بینی، صداقت، راستی و احترام در مردم شده و همدلی با همنوعان را درآنان تقویت کرده است.

چنانکه مردم ساکن کشور های توسعه یافته به راحتی آغوش شان را بر روی پناهجویان خسته از جنگ گشودند و آنها را در خانمان خویش شریک ساختند. برعکس آنانی که مدتهای مدید با ترس از جنگ و احساس نا امنی و تشویش دایمی از ستیز و تهاجم زیسته اند؛ افرادی خود دوست و بدبین نسبت به دیگران و فرصت طلب بار آمده اند. ترس از جنگ نه تنها سبب ترویج بدبینی بین مردم که سبب پایمال شدن آزادی های مدنی و حقوق شهروندی نیز می شود و توسعه و امنیت پایدار را به تعویق می اندازد. هم از این روست که مفهوم صلح را نمی توان به آتش بس و نه جنگ تقلیل داد زیرا آرمانی است که با دموکراسی و حقوق و امنیت بشر و عدالت و تکریم طبیعت و انسان دردرون و در سطح جهان رابطه ی بی واسطه و تنگاتنگ بر قرار می سازد .

بر اساس چنین آرمانی است که مادران صلح ایران همراه دیگر صلح خواهان آیرانی و صلح جویان جهان با پاسداشت زمین و محیط زیست که اصلی ترین ماوای انسان بوده و هست، در برابر غارت منابع طبیعی و برداشت بی رویه از منابع طبیعت مقاومت می کنند و هشدار می دهند که زمین مادر و گاهواره ی ماست. تامین ایمنی و آرامش و سلامت طبیعت وظیفه و مسئولیت همه ی کسانی است که وجودشان از خاک است و بدان باز می گردند. هم چنین مادران صلح ایران همواره خواهان حل مسایل و مناقشات از طریق مذاکره و گفتگو و ترویج زمینه های گفتمان صلح و بر قراری آشتی در جهان بوده و هستند. ما باور داریم بروز جنگ، فقر، آوارگی، فساد و نقض مکرر و مستمر حقوق انسان ها و دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و نژادی و انکار صلح طلبی ذاتی انسانها ریشه در ترس های تهاجمی جبارانی دارد که به نحوی از انحاء خود قربانی خشونت و تجاوز و نا ایمنی بوده اند. آنان می پندارند با تجمیع و تمرکز قدرت و ثروت نزد خودو نا امن کردن جهان پیرامون خود به امنیت پایدار دست پیداخواهندکرد. بی تردید چنین توهم وخیال باطلی تنها در برابر وحدت جهانی بر آرمان صلح جهانی رنگ خواهد باخت.
مادران صلح ایران

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا