گوناگون

اعتراض به دیوارکشی و نصب موانع عمودی مقابل مجلس

محمد سالاری در جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به موضوع دیوارکشی و نصب موانع عمودی مقابل مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای ملی به نحوی که به هویت تاریخی و میراثی این بناها و میدان خسارت اساسی می‌زند، اعتراض کرد‌…

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: اینکه یکی از معابر جبهه شرقی مجلس که عرصه آن متعلق به شهر و شهرداری است، بدون مجوز شهرداری و پرداخت بهاء آن، مسدود و به نوعی تصرف شده مغایر قانون است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا