فرهنگی

معرفی کتاب/ نان و گُل‌های سرخ

جستارهایی از جنبش دمکراتیکِ زنان در اروپا؛ نگارنده (م.الف. کاوه‌مهر) هدف از نگارش این کتاب را آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با تاریخچه و مبارزه جنبش دمکراتیک زنان در اروپا می‌داند، که به تببین دگرگونی‌ها و مبارزهٴ زنان در اروپا، در شرایط زمانی و مکانی ویژه و مشخص می‌پردازند… وی می‌نویسد: «هر اندازه مسیر پیشرفت اجتماعی، برای جامعه بشری پردرد، خونبار و دشوار بوده است، این فرآیند برای زنان به مراتب خونبار و پرهزینه‌تر بوده و راه مبارزه زنان در جامعه‌های طبقاتی در اروپا نیز، از این قاعده مستثنا نبوده و از راه‌های سنگلاخ و پر خم و پیچی گذر کرده است. گئورگ سانتایانا* می‌گوید: «اگر انسان نتواند گذشته‌اش را به یاد آورد، محکوم است تا آن را تکرار کند.» و به راستی «تکرار تاریخ»، هرچند به صورت «کمدیِ» آن، از دردناکی آن هرگز نخواهد کاست.»…

نان و گُل‌های سرخ

جستارهایی از جنبش دمکراتیکِ زنان در اروپا
به همراه زیست‌نامه ده‌ها تن از کنشگران رهایی زنان

کتاب  اینگونه آغاز می‌شود:

 پیش سخن:

چرا این کتاب؟

زنان ایران به راستی یکی از بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی هستند. تعرض گسترده و همه سویه به دستاوردهای نیم‌بند جنبش زنان ایران، از همان نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن، انقلابی که از جمله با شرکت میلیون‌ها زن ایرانی به پیروزی رسیده بود، به گونه‌ای سامان‌مند، آغاز شد.

نیروهای برآمده از انقلاب و پیش از همه کار به‌دستانِ نوستیزِ آن، که به یک باره به چنان جایگاه و بارگاهی رسیده بودند که آن را در بهترین رویاهای خود نیز نمی‌دیدند، به تکاپو افتادند تا نظرهای واپس‌گرایانه خویش را، بر جامعه و زنان ایران تحمیل کنند. آنان که پس از انقلاب مشروطیت، ده‌ها سال در انتظار چنین هنگام و هنگامه‌ای بودند، قانون‌های زن‌ستیزانه را، یکی پس از دیگری به تصویب رساندد و تلاش کردند با گسیل نیروهای فشار و فالانژ، به زندگی خصوصی مردم و عمومی جامعه، به تضییق‌ها، به‌ویژه علیه حقوق زنان، جلوه‌ای عادی و روزمره بخشند.

«انقلاب‌ها لوکوموتیو تاریخند» این گفتهٴ نغز کارل مارکس در کتاب «پیکارهای طبقاتی در فرانسه در سال‌های ۱۸۴۸ـ۱۸۵۰» است که در آن به بررسی انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه می‌پردازد. روند تکامل جامعه بشری در کلیت خود فرآیندی پیشرونده، اما در فراگشت خود پر از تضاریس، زیگزاگ‌ها و گاه روندهای متعاکس است. انقلاب کبیر فرانسه که انفجارش، جهانی را متاثر کرد، شوربختانه پس از کوتاه زمانی، زنان را بر اساس «قانون»، به انسان‌های درجه دو فروکاست و در فرآیند تکاملی خود به استبداد مطلق انجامید. زنان به‌رغم مبارزه و پرداخت هزینه‌های سنگین برای پیروزی انقلاب، از بزرگترین بازندگان انقلاب کبیر فرانسه بودند.

انقلاب‌های اجتماعی به خواست این یا آن شخص و این یا آن حزب و دسته روی نمی‌دهند. همان‌گونه که نمی‌توان به میل آنان از بروز آن‌ها جلوگیری کرد. انقلاب براساس دیالکتیک درونی خود رخ می‌دهند و ساخته و پرداخته زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی خویشند. انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران نیز از این‌گونه است.

تجربه انقلاب بهمن در ایران اما درسی است گران، برای نیروهای پیشرو و مذافع حقوق زنان، مبنی بر آنکه اهمیت مسئله زنان نمی‌تواند و نباید تابعی از متغیرهای دیگر باشد. تجربه به ما می‌آموزد، هرآن‌گاه که روند دگرگونی‌ها با خواست‌ها و حقوق زنان، زاویه پیدا کرد، باید دانست که پویه تحولات اجتماعی در راستای درست و پیش‌رونده آن حرکت نمی‌کند.

کارل مارکس در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۸۶۸ به لودویگ کوگلمن به روشنی متذکر می‌شود که: «هرآن کس که کمی از تاریخ می‌داند، این را هم می‌داند که دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی بدون آنزیم زنانه غیرممکن است. پیشرفت اجتماعی دقیقا با جایگاه اجتماعی جنس زیبا، قابل سنجش و اندازه‌گیری است.»

حرکت در راه برآورده ساختن خواست زنان یا دور شدن از آن، باید همانند ایندیکاتوری برای سنجش درستی راستای دگرگونی‌های اجتماعی عمل کند. چگونه می‌توان از نیروها و حکومتی که در جهت خلاف خواست‌های نیمی از اهالی کشور قدم برمی‌دارد و حقوق انسانی آن‌ها را به شکل «قانونی» و عملی پایمال می‌کند، امید برداشتن گام‌هایی جدی در جهت اعتلای کشور، آزادی، آبادی و عدالت اجتماعی را داشت؟ مگر جز آن است که پیشرفت زنان، پیشرفت کل جامعه است؟

هر اندازه مسیر پیشرفت اجتماعی، برای جامعه بشری پردرد، خونبار و دشوار بوده است، این فرآیند برای زنان به مراتب خونبار و پرهزینه‌تر بوده است. راه مبارزه زنان در جامعه‌های طبقاتی در اروپا نیز، از این قاعده مستثنا نبوده، از راه‌های سنگلاخ و پر خم و پیچی گذر کرده است. گئورگ سانتایانا نویسنده و فیلوف اسپانیایی‌تبار آمریکایی، می‌گوید: «اگر انسان نتواند گذشته‌اش را به یاد آورد، محکوم است تا آن را تکرار کند.» و به راستی «تکرار تاریخ»، هرچند به صورت «کمدی» آن، از دردناکی آن هرگز نخواهد کاست.

هدف نگارنده از نگارش این کتاب، آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با تاریخچه و مبارزه جنبش دمکراتیک زنان در اروپاست. جستارهای پیش روی به تببین دگرگونی‌ها و مبارزه زنان در اروپا، در شرایط زمانی و مکانی ویژه و مشخص می‌پردازند. روشن است که نمی‌توان از آن‌ها الگوبرداری کرد یا انتظار آن را داشت که فراگشت‌های رخ‌داده در اروپا، به همان‌گونه نیز در کشور ما رخ دهند. از سوی دیگر اما می‌توان در کنار همه ویژگی‌های محلی و معین تحولات انقلابی در اروپا، قانون‌های عام تکامل جامعه بشری را در این کشورها بازیافت و آن‌ها را در روند پیشبرد مبارزه برای دگرگونی‌های نوین، در کشورمان ایران، در نظر گرفت. افزون بر آن، می‌توان از پراتیک‌های انجام شده، از تاکتیک‌ها و ترفندهای عملی زنان در اروپا و همچنین از پیروزی‌های راهگشا و شکست‌های تلخ آنان، به سود پیشبرد فرآیند دگرگونی‌ها در کشورمان، درس و ایده گرفت…

درباره این کتاب

کتاب «نان و گل‌های سرخ ـ تاریخچه و چشم انداز جنبش دمکراتیک زنان»، گردآوری شده توسط فلورانس هِروه ،(Florence Hervè)

در سال ۱۹۷۹ به زبان آلمانی در فرانکفورت (آلمان غربی) از سوی انتشارات برگ‌های مارکسیستی به چاپ رسیده است. شش جستار این کتاب، از سوی مولف به فارسی برگردانده شده‌اند که همراه با یادداشت‌های نگارنده، مشتمل بر «پیش‌نوشت» و «پی‌نوشت»های ویژه هر جستار، اکنون پیش روی شما قرار دارند. جستارهایی از این کتاب، برای ترجمه انتخاب شده‌اند، که هنوز جذابیت خود را از دست نداده، دارای نکته‌های آموزنده بسیار هستند و می‌توانند برای خوانندگان مفید واقع شوند.

نگارنده تلاش کرده است، برای آماده ساختن خواننده و برای درک هرچه بهتر هر جستار، در «پی نوشت»ها درنگی بر موضوع‌های کلیدی آن جستار داشته باشد و نکته‌های لازم و ضروری را به طور کلی توضیح دهد. نگارنده همچنین تلاش کرده است تا در «پی‌نوشت»ها، موضوع‌های یاد شده در آن بخش را بیشتر بشکافد و به معرفی افراد نام برده شده در هر جستار بپردازد…

شش جستار کتاب همراه با پیش‌نوشت‌ها و پی‌نوشت‌ها:

بخش یک ـ انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و انقلاب ۱۸۴۸ آلمان
یوتا منشیک: انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و انقلاب بورژوایی ۱۸۴۸ آلمان و تاثیرهای آن دو بر جنبش زنان

بخش دو ـ جنبش بوژوایی زنان
یوتا منشیک: جنبش بوژوایی زنان

بخش سه ـ جنبش کارگری زنان
آلما کِتیگ: جنبش کارگری زنان

بخش چهارـ کمون پاریس
فلورانس هروه: زنان و کمون پاریس ۱۸۷۱

بخش پنج ـ زنان و جنگ جهانی اول
رناته ورمز: زنان در جنگ و بر ضد جنگ

بخش شش ـ زنان و انقلاب اکتبر
فلورانس هروه: ده روزی که زندگی زنان را دگرگون می‌سازند

…..
مشخصات کتاب:
«نان و گل‌های سرخ»
جستارهایی از جنبش دمکراتیکِ زنان در اروپا
به همراه زیست‌نامه ده‌ها تن از کنشگران رهایی زنان

نگارنده و برگرداننده: میم. الف. کاوه مهر
چاپ اول، تابستان ۱۳۹۶
چاپ و نشر کتاب توسط انتشارات «روزبه» ـ آلمان

Ruzbeh Publishing Haus
Eschersheimer Land Str. 244
۶۰۳۲۰ Frankfurt
Deutschland

[email protected]

*گئورگ سانتایانا نویسنده و فیلسوف اسپانیایی‌تبار آمریکایی

سیمین ـ ۲۳ مهر
منبع: سایت  مازنان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا