فرهنگی

مرا ببخش!

یا پیش از موعد می آیم
مثل به دنیا آمدنم
یا دیرتر از آن که باید
مانند عاشق شدنم به تو
پیرانه سر…

همیشه برای شاد شدن دیر میجنبم
و همیشه برای ناشادی شتاب دارم
همیشه
یا هرچیزی مدت هاست پایان یافته
و یا هنوز هیچ چیز شروع نشده است.

به زمانی از زندگی رسیده ام
که برای مردن هنوز زود است
و برای عاشق شدن دیر
بر من بخشش عزیز!
باز هم دیر جنبیدم
فاصله ام تا مرگ پنج است و تا عشق ده!..

«عزیزنسین»

برگردان: جهان – ۲۵ مهر ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا