گوناگون

تیز بینی توده ها و «سخنان قصار خامنه ای»!

«مهم این نیست که قدمت و ریشه  فرهنگ کشورمان در کجای منطقه خاورمیان است و توسط کجا در جهان به ثبت رسیده است بلکه مهم این نکته است که این بازی و مهارت در کجا فعال و به خطر افتاده است .» …


Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا