گوناگون

از تجمع و اعتراضات امروز

هشدار های جدی توده های کار و زحمت به رژیم «فقها» روز به روز گسترده تر می شود. ارزش‏های پایه ای و نگرش واقع بینانه به سیمای جنبش مردمی که سال هاست برای بوجود آوردن یک زندگی شرافتمندانه برای مردم زحمت کش کشورمان هزینه هایی را پرداخت کرده و هنوز هم می پردازد. احزاب و سازمان های سیاسی برپایه تفکر و تجربه تاریخی شان که بیش از ۷۶ سال قدمت در سرزمین ما ایران ، با اندیشه های مترقی صفحات تاریخ جنبش مردمی را زرین کرده اند. با وجود سیاست های نا بخردانه رژیم حاکم ، این احزاب، با شناخت دقیق از ویژگی های  جامعه ما، ضرورت انطباق قوانین عام بر این ویژکی ها، ضرورت داشتن مشی واقع بینانه و بسیجنده؛ مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت به صورت عادلانه در بین خلق ها را در برنامه خویش اعلام کرده اند؛ فرصت‏ها و اطلاعاتی است که برای تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای همه شهروندان ایران و فراهم آمدن شرایط گذر تدریجی از سرمایه‏ داری به سوسیالیسم …

تحصن مهندسین ناظرکشاورری جا مانده از استخدام مقابل مجلس
تحصن ناظرانی که با ۱۰ سال سابقه نظارت و با کمترین حقوق تا کنون استخدام نشده اند.
تجمع کشاورزان ضرر دیده بخش محروم داشلی برون، براى غرامت خشکسالی و دیرکرد در جلوی ساختمان فرمانداری؛
امروز، کشاورزان ضرر دیده بخش محروم داشلی برون، براى غرامت خشکسالی و دیرکرد در جلوی ساختمان فرمانداری تجمع کردند.
این نوع شعارها کلاسیک نشان از اعتراضات مساوات گرایانه دهقانان را دارد که به طور واضح  تلاش از جامعه سنتی به جامعه نوین در حال پیدایش است. این خشم در جای جای میهن ما  به صورت طوفان بر سر رژیم «فقها » در حال باریدن است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا