دیدگاه‌ها

جلال جلالی زاده: آقای روحانی قرارمان این نبود؟

من کاری به موضعگیری اصلاح طلبان ندارم که همیشه از ترس آتش خودرا به داخل آب می اندازند. و دقیقا در مجلس ششم هر زمان می خواستیم از یکی از وزرا و یا استانداران آقای خاتمی سؤال کنیم فورا عده ای واسطه می شدند و می گفتند تضعیف آقای خاتمی به مصلحت نیست و از این جهت برخی از افراد متنعم و سودمند شدند… امروز هم تاریخ تکرار می شود

جلال جلالی زاده (نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و رئیس ستاد دکتر روحانی در استان کردستان)

?من کاری به موضعگیری اصلاح طلبان ندارم که همیشه از ترس آتش خودرا به داخل آب می اندازند.ودقیقا در مجلس ششم هر زمان می خواستیم از یکی از وزرا ویا استاندارا ن آقای خاتمی سؤال کنیم فورا عده ای واسطه می شدتد ومی گفتند تضعیف آقای خاتمی به مصلحت نیست وازاین جهت برخی ازافراد متنعم وسودمند شدند .که نمونه آن طرح سؤال از آقای خاتمی بود که منجر به سخن رانی درجلسه مشترک دولت ومجلس شد اما در این جلسه دونفر از سخنرانان انصراف دادتد وتنها من سخنرانی کردم. چه قدر مدیران ضعیف بودند که نان اصلاحات را خوردند وناکامی هایشان را به پای اصلاحات نوشتند. ونمایندگان به خاطر آقای خاتمی سکوت می کردند.

?امروزهم تاریخ تکرار می شود .اصلاح طلبان از تمام سرمایه های اجتماعی وسیاسی واعتبار مدنی خود برای پیروزی روحانی استفاده کردند .اما روحانی اهتمامی به حامیان اصلاح طلب خود نکرد واصلاح طلبان نه تنها نتوانستند نیروهای خودرا در پست های حساس بگمارند بلکه به گفتن این کلمه اکتفا کردند که سهم خواهی ازروحانی خلاف مسئولیت است وخوشایند نیست. هرچند به نظر من کسانی که در راه گسترش ورشد فکرشان تلاش می کنند نگاهی به رسیدن به قدرت ندارند اما در عین حال باید گفت که نمی توان کل جامعه را در ردیف این افراد قرار داد .بلکه آنچه که در ایام انتخابات وتبلیغات مشخص است خیلی از افراد هنگامی که ریسک حضور در ستادهارا می پذیرند گوشه ی چشمی به گرفتن مسؤولیت در آینده دارند.

?اما گویا آقای روحانی چنین فرض کرده اند که همگان یا به خاطر خداوتد ویا به خاطر فکرشان تلاش نموده اند.وکسی در هوای پذیرفتن مسؤولیت ویا در اختیار گرفتن قدرت نبوده است .

?نظر به اینکه فعالیت سیاسی وتلاش برای گرفتن قدرت نکوهیده نیست وهمه فعالان میدان سیاست برای گرفتن چوگان وارد گود می شوند.پس اگر در شهرستان ها افرادی با چنین قصدی به جمع هواداران کاندیدایی می پیوندند از لحاظ اخلاقی وسیاسی عمل موجهی محسوب می شود .چون قرار نیست مردم به خاطر حاکم نمودن یک فکر واندیشه در پای صندوق های رأی حضور یابند وهمه ی تلاش های خودرا به کارگیرند اما در پایان پیروزی ودرهنگام برداشت محصول کسان دیگری صاحب خرمن ومحصول شوند .چنین تصور وخیالی زهی باطل ومورد پسند عقلا نیست .پس همانگونه که آقای روحانی حاضر نیست منصب وکرسی خودرا به دیگری واگذارد قطعا نباید اجازه دهد نتیجه ی ارا که برآیند تلاش وکوشش همه ی فعالان وکنشگران اصلاح طلب است به نام کسان دیگر نوشته شود.

?حال بگذریم از آرای بی ارزش اهل سنت که به عنوا ن زینت ومکمل آرای شهروندان درجه اول همیشه کفه ی ترازو را به نفع یکی از کاندیداها سنگین می کند.وهیچ وقت ,هیچ کس برایـشان ارزشی قائل نشده است .چون اگر رأیشان ارزشی می داشت به اندازه وزن آرایشان سهمشان داده می شد.

?در موضوع انتخاب وزیران باز هم روحانی نتوانست از اهرم آرای بیست وچهار ملیونی در مجاب کردن مخالفان استفاده کند واز حق حامیان خود دفاع نماید .

?اقشار وگروه های مختلفی ازـروحانی حمایت کردند که دانشگاهیان یکی از این گروه ها هستند . اما متاسفانه با تاخیر در انتخاب وزیر این وزارتخانه به گونه ای موجب ایجاد دلسردی در بین دانشگاهیان شد .زیرا وزارت خانه ای با این اهمیت وبا وجود این همه انسان های فرهیخته بی وزیر گذاشتن صورت خوبی ندارد وکل سیستم آموزشی ودانشگاهی را زیر سؤال می برد .یعنی با این همه شعارـوتبلیغات واین همه ادعا در باره دانشگاه های ایران نتوان چندین نفر صاحب منصب وشخصیت برجسته را ب ای کرسی وزارت معرفی کرد . این بی توجهی وسهل انگاری می تواند آثار ناگواری ازـلحاظ روحی وسیاسی در جامعه دانشگاهی داشته باشد .امید است با مقداری تدبر وتفکر در باره آینده کشور نگاهی مسؤولانه به سرنوشت دانش ودانشگاه داشته باشیم

?آقایان اصلاح طلب این را بهش میگن تحلیل دلسوزانه کمی یاد بگیرید وبه خاطر منافع صدای نقد کردن را بایکوت نکنید .

منبع: سحام نیوز

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا