زنان

ایران در رتبە ١٣٩ شاخص نابرابری و شکاف جنسیتی قرار دارد

در شرع و قوانین «حکومت اسلامی» رسما جایگاه زنان نسبت بە مردان در سطح پایین‌تری قرار دارد و مسئلە برابری زن ومرد در قوانین رژیم ولایی جایی از اعراب ندارد…

لیلا فلاحتی، نمایندە مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا اعلام داشت: از نظر شاخص نابرابری و شکاف جنسیتی امارات متحده‌ی عربی، رتبە ٢۴ و ایران در رتبە ١٣٩ از میان ١۴۴ کشور قرار دارد.

همچنین فلاحتی با مقایسە ایران و امارات در شاخص سهم مشارکت سیاسی زنان در سطح وزرا و پارلمانی، اظهار داشت که: امارات در شاخص سهم مشارکت سیاسی زنان، رتبە ٨٣ و ایران در رتبە ١٣٣ قرار دارد.

مراجع تقلیدی همچون صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی همگام با خامنه ای و سایر مرتجعان حاکم بر کشور به شدت مخالف قرار گرفتن زنان در پست‌های حساس حکومتی هستند و وزیر شدن زنان را “شبە فقهی” می‌دانند. در همین رابطه خامنەای -این دیکتاتور ایران- نیز با بە دست گرفتن پست‌های کلان توسط زنان مخالف است و بر این عقیدە است که: حضور بالای زنان در مناصب اجرایی، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.

به گزارش کردستان میدیا، طی سال‌های اخیر و با وسعت یافتن میزان حضور زنان در دانشگاه‌ها و کسب مدارک عالی تحصیلی، بر خواست‌های زنان برای حضور بیشتر در عرصه‌های اجتماعی-سیاسی افزوده شده است و همین امر به چالشی بزرگ برای حکومت اسلامی ایران بدل شده است.

در همین راستا نیز سازمان ملل بارها با صدور بیانیە، اینگونە تبعیض‌ها را از سوی رژیم حاکم ایران محکوم کردە و خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیە زنان در ایران شدە است.

قابل ذکر است فعالان حقوق زن در ایران، نسبت بە نابرابری جنسیتی همیشە معترض بودە و خواستار جایگاه واقعی خویش در تمامی امور هستند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا