انقلاب اکتبر

اکتبر کبیر

تقدیم به لنین

در بلندای کبیر اکتبر

توچگونه فرا خواندی

خیل ستارگان رنج و زحمت را

که هنوز هم می درخشند

در این زورق حیات؟

و چگونه رهروانت می گشایند

دریچه خورشید را

بر رنج دیدگان ظلم؟

و زنان سرود خوانان

شانه به شانه مردان

به پرواز در می آورند

پرندگان به منقارکشیده شاخه زیتون را؟

وبا خمیره عشق  باز میسازند

برجرثومه ناقوس شکستگان

جنگ افروز

خانه صلح را؟

ناهید مذکوری

۸ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۳۰.۱۰.۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا