جوانان

ترک تحصیل۳۷‌درصد دانش‌آموزان قبل از دیپلم

رئیس کانون آموزشگاه‌های مهارت کشور با بیان اینکه از کل دانش‌آموزان تا قبل از دیپلم، ۳۷‌درصد ترک تحصیل می‌کنند، گفت: «هفت‌درصد از دارندگان مدرک دیپلم به دانشگاه راه پیدا می‌کنند.» نبود مدرسه در نزدیکی محل سکونت، مایل نبودن خانواده‌ها به فرستادن فرزندان به ویژه دختران به مدارس شبانه‌روزی و طرح‌های روستا مرکزی (محور قرار دادن یک مدرسه در یک روستا و فرستادن دانش‌آموزان مناطق اطراف به آن مدرسه)، اشتغال به کار، بی‌انگیزگی برای ادامه تحصیل و مشکلات جسمی همچون بیماری‌ها و معلولیت‌ها از عوامل ترک تحصیل دانش‌آموز در دوره متوسطه اول است.

در دوره متوسطه دوم وضع متفاوت‌تر از این می‌شود، طوری که به گفته معاون آموزش متوسطه، ازدواج در دختران و اشتغال در پسران از بقیه عوامل ترک‌تحصیل سبقت می‌گیرد و میزان ترک ‌‌تحصیل‌کنندگان در این دوره را به نسبت دو دوره قبل از خود رشد می‌دهد که این موضوع گویای ضرورت توجه به دانش‌آموزانی است که احتمال ترک تحصیل آنها وجود دارد و بیم خروجشان از سیستم آموزشی می‌رود. در روزگاری دور در این سرزمین دانش‌آموزان راه ترقی‌ای جز تحصیل برای خود متصور نبودند، آنها روزهای مدرسه لذت‌بخشی نداشتند و از نبود امکانات‌آموزشی زیادی رنج می‌بردند، اما هرگز دست از آرزوهای خود نشستند و نگاه تمام آنها به آینده‌ای نزدیک و روشن بود که در پی ادامه تحصیل متعلق به خود می‌دیدند. آینده‌ای که در آن کودکان امروز جوانان برومند و تحصیلکرده فردا بودند. آن همه انگیزه و نشاط کجا رفت؟! دانش‌آموزان امروز با وجود امکانات متعدد آموزشی که خانواده و مدرسه در اختیار آنها می‌گذارد عطای تحصیل را به لقایش بخشیده و به بازار کار وارد می‌شوند.

سیر نادرست مهارت‌آموزی در آموزش و پرورش

رئیس کانون آموزشگاه‌‌های مهارت کشور در برنامه پرسشگر با انتقاد از سیر نادرست مهارت‌آموزی در آموزش و پرورش، اظهار داشت: اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی، علوم و سیاست مقاومتی را در همه زمینه‌ها دنبال کنیم، یکی از راه‌های آن مهارت‌آموزی است. ا…‌کرم لیراوی با تاکید بر اینکه مهارت‌آموزی به‌خوبی پیاده نشده است، افزود: برگزاری اردو و گردش‌های علمی یکی از روش‌های فعال تدریس است، اما باید ببینیم برگزاری اردوها چقدر منجر به مهارت آموزی و اشتغال شده و آیا خروجی خوبی داشته است؟ او با طرح این پرسش که چقدر در اردوها به دانش‌آموزان مهارت‌های مختلف آموزش داده می‌شود، گفت: ۱۳‌میلیون و ۳۰۰‌هزار دانش‌آموز، ۹۶‌هزار مدرسه و ۵۳۴‌هزار کلاس درس داریم، اما خروجی این مدارس به این شکل است که حدود ۳۷‌درصد دانش‌آموزان تا حد دیپلم ترک تحصیل کرده، حدود ۵۶‌درصد به مدرک دیپلم می‌رسند و هفت‌درصد از این دانش‌آموزان به دانشگاه راه پیدا می‌کنند؛ ضمن اینکه از ۹۳‌درصدی که دیپلم گرفته، ترک تحصیل کرده یا بیکار هستند، حدود ۸۵‌درصد آنها تا مقطع دیپلم شغلی پیدا نمی‌کنند یا کسانی که شغلی را به‌دست می‌آورند، ۸۵‌درصدشان شغل مرتبط با مدرک خود ندارند. لیراوی با تاکید بر اینکه تا زمانی که قداست برای مدرک تحصیلی وجود دارد این روند ادامه دارد، خاطرنشان کرد: باید تغییر نگرشی در این موضوع ایجاد شود که البته عوامل متعددی در آن نقش دارد؛ یکی ساختار سازمانی و موضوع استخدام است که براساس مسیر منطقی و صحیح انجام نشده و موضوع دیگر عدم فرهنگسازی در خانواده‌هاست. او اضافه کرد: باید این طور فرهنگسازی شود که ارزش یک تکنیسین جوشکار به اندازه فرد دارای مدرک دکتری باشد؛ زیرا وقتی که مهارت ضعیف شود، بیکاری و ده‌ها آسیب دیگر مانند اعتیاد و طلاق نیز با آن مرتبط است. رئیس کانون آموزشگاه‌های مهارت کشور با اشاره به راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل، عنوان کرد: در وزارتخانه‌های آموزش‌و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو بخش وجود دارد که در وزارت‌کار حدود ۱۰۰‌هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد فعال است؛ ضمن اینکه ۶۰۰ مرکز دولتی نیز در این خصوص فعالیت می‌کند. به گزارش فارس، لیراوی با بیان اینکه در وزارت آموزش و پرورش نیز سازمان‌مدارس و مراکز غیردولتی فعالیت می‌کند، گفت: این مراکز نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند و اگر دولت حقوق بخش خصوصی را در سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های آزاد بدهد، بسیار موثر است، چرا که در ۱۰‌هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد، ۵۰۰‌میلیارد تومان تجهیزات گذاشته شده است و حدود ۱۰۰‌هزار پرسنل در آن فعالیت می‌کند.
آرمان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا