حقوق بشر

دادگاه تجدید نظر داود رضوی بدون حضور وکیل برگزار گردید

سندیکای کارگران شرکت واحد: روز سیزدهم آبان ماه دادگاه تجدید نظر داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در شعبه ۳۶ این دادگاه برگزار گردید، این دادگاه برای این فعال سندیکایی درحالی برگزار شد که وکیل نامبرده آقای نیکبخت در همان روز باید در دادگاهی دیگر حاضر میشد و این تداخل باعث شد که آقای صالح نیکبخت وکیل رضوی نتواند در دادگاه تجدیدنظر حاضر شود. هرچند که دو روز قبل مدارک تداخل دو دادگاه را به شعبه ۳۶ ارائه کردند و درخواست تمدید تاریخ دادگاه تجدید نظر را داشتند اما متاسفانه مورد قبول دادگاه واقع نشد و به تقدیم لایحه دفاعی به دادگاه اکتفا کردند…

دادگاه تجدید نظر راس ساعت ده صبح در حالی آغاز شد که قاضی و مدعی العموم حضور نداشتند و آقای رضوی ضمن ارائه لایحه دفاعی که توسط وکیل آقای صالح نکبخت تنظیم گردیده بود خودشان هم با پاسخ به سوالات دادگاه به دفاعی پرداختند و اظهار کردند که فقط دردفاع از حقوق همکارانش و کارگران تلاش کرده اند و اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت را نمی پذیرند وقبول ندارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه علیه فعالان سندیکایی و کارگری خواستار آزادی تمامی فعالان صنفی دربند الخصوص دیگر عضو زندانی این سندیکا رضا شهابی که هم اکنون در شرایط وخیم جسمانی درزندان رجایی شهر بسر میبرد شد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا