گوناگون

کسری بودجه گریبان رژیم را رها نمی‌کند

رژیم بار دیگر با افزایش کسری بودجه روبرو شد و در این رابطه رکور نزدیک به چهار دهه حکومت اسلامی خویش را زد.در حالی که دولت در ماه‌های قبل با کسری بودجه‌های سرسام آور روبه‌رو شده بود این بار نیز با کسری بودجه مواجه شد و در این باره، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای رژیم گفته است: دولت ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده است زیرا جمع درآمدها ۱۲۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌ پرداختی است.
کسری بودجه گریبان رژیم را رها نمی‌کند

به گفته حسینی ، سهم درآمدهای مالیاتی در این مدت ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۲ درصد محقق شده و از مصوب کل نیز ۳۷ درصد وصول شده است.

به گزارش کردستان میدیا، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم گفت: رژیم ایران در فرروردین و اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب با کسری بودجه ١٠ هزار میلیاردی و ١۵ هزار میلیاردی روبه‌رو شده بود.

نکته قابل توجه در رابطه با کسری مستمر بودجه، آثار سوء آن می‌باشد. در واقع کسری بودجه موجب افزایش یا کاهش شدید شاخص‌های اقتصادی می‌شود، همچون: افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و پایین آمدن نرخ تولید، کاهش رشد اقتصادی، افزایش رانت اطلاعاتی و سیاسی وابستگان به حکومت که موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی شده ، افزایش بیکاری، افت میزان بهره‌وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و ناکارایی در تخصیص منابع به این طرح‌ها، از جمله بارز‌ترین آثار سوء کسری بودجه خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا