اجتماعی

همبستگی با کمونیستهای لهستان

روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر۲۰۱۷ فعالان حزب کمونیست فدراسیون روسیه منطقه شهری مسکو به منظور اعتراض به محاکمه اعضاء حزب کمونیست لهستان در اطراف سفارت لهستان اجتماع کرده اند.

دراین جمع نماینده پارلمان عضو حزب کمونیست “د.آ. پارفیونوف” به خبرنگاران گفت: دوشنبه یک دادگاه شرم آور برای رسیدگی ومحاکمه حزب کمونیست لهستان تشکیل گردید که نتیجه ای نداشت  و ادامه آن  به ۲۲ ژانویه سال آینده موکول شد. مشاهده می شود مسئولان راستگرای لهستان هم مانند حاکمان فاشیستی در اوکراین که آشکارا قدرت را در دست گرفته اند فعالیت کمونیستها را غیرقانونی اعلام می کنند درحال حاضر با تقویت احساسات راستگرایان با راهپیمائی دستجمعی با عناصر فاشیستی ملی گرایان افراطی  در لهستان از طرق مختلف  روس ستیزی را با هیستری رسانه های ایالات متحده آمریکا همگام  می کنند.

 درهمایش بین المللی احزاب کمونیست وکارگری که به مناسبت ۱۰۰مین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبرهمزمان بوده با ابتکار حزب کمونیست یونان قطعنامه ای در حمایت از حزب کمونیست لهستان به تصویب رسید.

عضو دومای دولتی “و.ر.رودین” درسخنرانی شانزدهمین جشنوارتاکید نمود” تکرار تاریخ مجازنیست، ما اعتراض خود را به پیگرد ومجازات به ایدئولوژی کمونیستها اعلام می داریم  به نیروهائیکه بیش از همه منافع ملی و عدالت اجتماعی را دردستور کار خود قرار داده اند نمی توانیم نسبت به برادران کمونیست لهستانی بی تفاوت بمانیم.

نماینده دومای دولتی فدراسیون روسیه “و. ف. رشکین”  چنین اظهار نظر نمود: فشار برزحمتکشان جهان در کشورهای مختلف توسط امپریالیسم جهانی به شدت بیشتر تحمیل می گردد. در اوکراین سرمایه بی رحمانه  با تعقیب ومجازات همراه آزار و اذیت کمونیستها دنبال می شود. در اوکراین  جنگ داخلی براه افتاده است ساختارهای قدرت دولتی در اوکراین با خدمات دادگاه ها  قوه قضائیه در خدمت سرمایه قرار دارد لهستان اکنون براه اوکراین می رود جائیکه از فعالیت حقوقی حزب کمونیست جلوگیری بعمل آمده و توافقنامه جهانی حقوق بشرنقض گردیده است.

در اجتماع اطراف سفارت لهستان  درمسکو “والرا ی فیودروویچ”  گفت: ما دراینجا گرد هم آمدیم تا لهستانی ها نقطه نظر حزب کمونیست و شهروندان مسکو را بشنوند. ما از اقدامات سرمایه  در لهستان خشمگین هستیم و آنرا محکوم می کنیم ما با کمونیستهای لهستان اعلام همبستگی می کنیم.

اعتراض اعضاء و هواداران حزب کمونیست با شعار “شرم، شرم” “دستمان در دست حزب کمونیست لهستان ” پایان یافت.

برگردان: م. چابکی

 ۱۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۳.۱۲.۲۰۱۷

منبع از گزارش مطبوعا تی ” روزنامه پراودا ” ۲۹ دسامبر 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا