جوانان

ستاره دارها

درحالی که اکنون نمونه هایی را سراغ داریم که حتی افرادی را به خاطر بستگان درجه یکشان ردصلاحیت می کنند. پدیده ستاره دارها، پدیده ای صددرصد مغایر با حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی است.

دکتر محمود صادقی، نماینده مجلس، اعلام کرده است که دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تایید کردند که بیش از صد دانشجوی ستاره دار در سال تحصیلی جدید وجود دارد، اما به گمان نگارنده این آمار غیرواقعی بوده و تنها دربردارنده آن کسانی است که رسما و آشکارا ستاره دار شده اند. طبق مراجعات متعددی که ما داریم، کسانی که پس از قبولی در آزمون، بدون ارائه هیچ توضیحی ردصلاحیت شده اند و برخی هم رمق پیگیری ندارند، بسیار بیش از این تعداد است. اگر مسئولان واقعا قصد دارند آمار کامل تری را به دست آورند، نیازی به اعلام نام ها از سوی دیگران نیست و کافی است فراخوانی صادر کنند تا افرادی که در این رابطه با مشکل مواجه شده اند گزارش بدهند.
درعین حال این تعداد؛ چه یک نفر باشد و چه هزار نفر، از این نظر که دولت مکلف به استیفای حقوق آنان است فرقی نمی کند، زیرا در قانون، محرومیت اجتماعی تعریف شده و محرومیت از تحصیل، عملی غیرقانونی است و ارتکاب آن از سوی نهادهای مربوطه، نقض قانون از سوی دستگاه هایی است که باید مجری قانون باشند و دیگر نمی توانند از شهروندان عادی توقع پایبندی به قانون داشته باشند.
انقلاب اسلامی برای این بود که چنین اعمالی وجود نداشته باشد، نه اینکه در زمان گذشته افرادی محکوم به زندان می شدند (چه در پرونده های سیاسی و امنیتی و چه عادی) و پس از آزادی از زندان سر کلاس درس بازمی گشتند. درحالی که اکنون نمونه هایی را سراغ داریم که حتی افرادی را به خاطر بستگان درجه یکشان ردصلاحیت می کنند. پدیده ستاره دارها، پدیده ای صددرصد مغایر با حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی است.
یکم اینکه در قانون مجازات اسلامی انواع محرومیت ها احصا شده اند که شامل داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب، هیئت های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف، وکالت (ماده٢۶ ق.م.ا) و از این قبیل است و هیچ نوعی محرومیت از تحصیل در آن وجود ندارد.
دوم اینکه طبق ماده ١٩ ق.م.ا محرومیت از حقوق اجتماعی جزء مجازات هاست و برای مثال بیش از پنج تا ١۵ سال جزء مجازات های درجه پنج و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال جزء مجازات های درجه شش بوده و این محرومیت ها نیازمند حکم دادگاه پس از یک روند دادرسی عادلانه است.
سوم اینکه محرومیت اجتماعی در موارد ذکرشده در قانون (که محرومیت از تحصیل جزء آن نیست) محرومیت هایی است که جزء مجازات های تبعی و فقط در مورد مجازات های سالب حیات و حبس ابد و قطع عضو است (ماده ٢۵ ق.م.ا) است.
چهارم اینکه مدت آن هم معین است و در جرائم ذکرشده نیز مدت آن حداکثر دوسال در مجازات شلاق در قصاص عضو و سه سال در مجازات قصاص عضو و هفت سال در مجازات سالب حیات و حبس ابد است و پس از انقضای این مدت هیچ محرومیت اجتماعی ای نمی توان به فرد تحمیل کرد.
پنجم اینکه حتی در این جرائم هم سوءپیشینه «در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد» (تبصره ١ماده٢۵) و پس از گذشت مواعد مقرر در قانون، اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد» (تبصره٢ ماده ٢۶).
ششم اینکه همین محرومیت ها در مورد محکومان سیاسی اساسا اعمال نمی شود.
با این اوصاف چگونه می شود که افرادی را (که وزیر علوم صد نفر اعلام کرده) به صرف گرایش ها یا تعلقات سیاسی یا فعالیت های دوره دانشجویی از تحصیل محروم کنند؟ جالب تر اینکه نه تنها محرومیت از تحصیل جزء مجازات ها نیست، بلکه برعکس در ماده ٢٣ ق.م.ا «الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین» و «الزام به تحصیل» جزء مجازات های تکمیلی آمده است.
اگر مسئولان کشور، به ویژه مسئولان وزارت علوم بدون هیچ مسامحه ای از قوانین رسمی کشور دفاع و با سنت سیئه ستاره دارکردن ها مقابله می کردند، کسی به خاطر دفاع از ستاره دارها تاوان نمی داد. یکی از پیامدهای چنین رفتارهایی این است که در سال های اخیر تعداد زیادی از دانشجویان نخبه کشور سر از دانشگاه های دیگر کشورها درآورده و آنجا درخشیده اند و دانشگاه های ایران تهی شده و از نظر علمی افول می کنند.

عمادالدین باقی

منبع: شرق

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا