ویدئو

فیلم؛ زاغه نشینی

آموختن از روزگار، اینست وظیفه هر انسان خردمند و هر جریانی که بر تعقل و تعمق استوار باشد.فارغ از اینکه جمهوری اسلامی در چه شرایطی و با توجه به چه ضرورتهایی بقدرت رسید، پرسش نخستین پس از نزدیک به چهل سال حکومت «اسلامی» این است. آیا جمهوری اسلامی یک حکومت در چارچوب کشور ایران است؟! هنگامی که مردم در انقلاب ۵۷، و شعار آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال به میدان آمد شاید کمتر کسی تصور می کرد که جمهوری اسلامی غیر از آنی باشد که ظهور کرده است. یعنی در چارچوب صرفا یک حکومت  استبداد دینی. اما این حکومت در عمل به پدیده دیگری تبدیل شد که آنرا از ویژگی یک حکومت  متعلق به ایران جدا کرده است…

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=amFuBSbWmjc

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا