گوناگون

کدام مولفه حکمرانی خوب در ایران رعایت می شود؟

جالب است بدانید در دو هفته ای که از این افشاگری می گذرد، هیچ مسئولی ـ چه در حوزه اجرایی، چه قضایی و چه مجلس ـ در این باره پاسخگویی به مردم نداشته اند که در مورد فقط ۵ درصد از معوقات بانکی کشور به مردم پاسخ بدهند و مردم را از شوک خارج کنند، در این بحث هم نمره ما حتی برای مردود شدن هم کم است،

در روزهای گذشته، تابناک از مخاطبانش خواست با شرکت در یک نظرسنجی با عنوان کدام مؤلفه حکمرانی خوب در ایران رعایت می شود، نظر آنان را در این باره جویا شود. در این نظرسنجی، چهار مؤلفه «پاسخگویی»، «مسئولیت پذیری»، «شفافیت»، «حاکمیت قانون» و در نهایت «هیچکدام» برای این نظرسنجی انتخاب شدند. هرچند مؤلفه های دیگری نیز برای حکمرانی خوب مانند: مشارکت جویی، یکپارچگی، ایجاد اجماع، کارآمدی و …را می توان برای آن برشمرد، سرانجام جمع بندی بر این قرار گرفت که با گزینه های مذکور نظرسنجی برگزار شود.

در این نظر سنجی، یک درصد از مخاطبان به رعایت پاسخگویی، یک درصد به رعایت مسئولیت پذیری، کمتر از ۱/۵ و درصد به وجود شفافیت و حدود ۲/۵ درصد به حاکمیت قانون در کشور رأی داده و بیش از ۹۴ درصد شرکت کنندگان، معتقد بوده اند که هیچکدام از مؤلفه های مذکور در حکومتداری در کشور ما رعایت نمی شود؛ نتیجه ای که اگر چه تلخ است، در گفت وگو با برخی از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، مشخص شد، در مجموع و صرف نظر از برخی ملاحظات، آنان دلایلی قوی برای انتخاب گزینه هیچ کدام داشته اند.

نظرسنجی تابناک:در حکومتگری خوب با نمره نردیک به «صفر» مردود مطلق شده ایم

شاید ذکر یک مثال که خیلی هم تازه و به روز است، در اثبات نظر مخاطبان تابناک در این باره کمک دهنده باشد. در همین ماه اخیر، یکی از نمایندگان مجلس، فهرستی از بخش کوچکی از بدهکاران بانکی یکی از بانک های کشور را منتشر کرد که بیش از ۷هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به این بانک داشته اند. طبیعتا وقتی صحبت از افشاگری می شود، بدین معناست که شفافیت وجود ندارد و در نبود شفافیت است که افشاگری معنا می یابد. در فقره مذکور، افشاگری نماینده مجلس، نتیجه مردود شدن سیستم کشور در ایجاد یک نظام شفاف و بودن ابهام در کشور بود. جالب است بدانید در دو هفته ای که از این افشاگری می گذرد، هیچ مسئولی ـ چه در حوزه اجرایی، چه قضایی و چه مجلس ـ در این باره پاسخگویی به مردم نداشته اند که در مورد فقط ۵ درصد از معوقات بانکی کشور به مردم پاسخ بدهند و مردم را از شوک خارج کنند، در این بحث هم نمره ما حتی برای مردود شدن هم کم است، در حوزه مسئولیت پذیری نیز که در همین مثال حاضر، هیچ کس حاضر نیست و نشده که مسئولیت این شبه فساد را بپذیرد و همه اینها معلول عدم حاکمیت قانون در کشور است.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا