دیدگاه‌ها

افزایش نابرابری در جهان

نتیجه تحقیقات توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی منتقد سرمایه‌داری و همکاران‌اش نشان‌دهنده آن است که فاصله طبقاتی در سراسر جهان میان قشرهای مرفه و فقیر در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این فاصله طبقاتی در آلمان زیاد نیست.

نتیجه گروه تحقیقاتی به رهبری توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی منتقد سرمایه‌داری نشان می‌دهد که ثروتمندان جهان که یک درصد جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند موفق شده‌اند از سال ۱۹۸۰ تاکنون ثروت خود را دوبرابر کنند.

این تحقیق که مبنایش از جمله ارزیابی اطلاعات موجود در ارتباط با مدارک مالیاتی در کشورهای مختلف بوده، همچنین نشان می‌دهد که قشرهای متوسط در این فرایند به نوایی نرسیده و سودی نبرده‌اند.

کم‌ترین فاصله طبقاتی جهان در اروپاست

نتیجه گروه تحقیقاتی توماس پیکتی نشان می‌دهد که کم‌ترین فاصله طبقاتی در اروپا دیده می‌شود. در این کشورها در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) ده درصد شهروندان مرفه جامعه ۳۷ درصد درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند.

آمار مربوط به اروپا در حالی است که ده درصد شهروندان مرفه جامعه در آمریکا ۴۷ درصد درآمد ملی را در دست دارند. این فاصله طبقاتی در خاورمیانه به شدت بالاست و به ۶۱ درصد درآمد ملی می‌رسد.

نتایج این تحقیق بر این نکته تاکید دارد که “از سال ۱۹۸۰ نابرابری درآمد در آمریکا، چین، هند و روسیه به شدت افزایش یافته و در اروپا این نابرابریِ درآمد شرایط معتدل‌تری داشته است.”

فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر در آلمان

در آلمان ده درصد شهروندان مرفه جامعه حدود ۴۰ درصد درآمد ملی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. شارلوته بارتلز، یکی از کارکنان انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) با ارزیابی اطلاعات موجود در آلمان می‌گوید سهم این قشر مرفه در آلمان از اواسط دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته است.

شارلوته بارتلز در ادامه می‌گوید سهم ۵۰ درصد از شهروندان آلمان از درآمد ملی در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. او در توضیح این نکته می‌گوید که سهم این ۵۰ درصد از شهروندان آلمان در دهه ۱۹۶۰ حدود یک-سوم درآمد ملی بود و اکنون این سهم به ۱۷ درصد رسیده است.

خانم بارتلز اعلام می‌کند که سهم قشر متوسط از درآمد ملی در آلمان با حدود ۴۰ درصد ثابت مانده و تغییر شدیدی نداشته است. ثابت ماندن درآمد ملی در آلمان در قشر متوسط در حالی است که از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد به تدریج فاصله طبقاتی در این کشور بیشتر شده است.

خانم بارتلز با ارزیابی داده‌های موجود به این نتیجه می‌رسد که فاصله طبقاتی در آلمان در حال حاضر با صد سال پیش تغییر چندانی نکرده است.

برمبنای انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمان ثروت مرفه‌ترین قشر آلمان که یک- دهم درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، به خاطر ثروت شرکت‌هایی است که ۸۰ درصد آنها خانوادگی بوده و در اختیار اعضای خانواده قرار دارد.

دلیل اصلی افزایش فاصله طبقاتی و راهکارهای جلوگیری از آن

بررسی‌های گروه تحقیقاتی توماس پیکتی نشان‌دهنده آن است که دلیل اصلی افزایش فاصله طبقاتی در کشورهای جهان تقسیم نابرابر سرمایه است. گفته می‌شود که از سال ۱۹۸۰ میلادی سرمایه دولتی عظیمی در سراسر جهان به بخش خصوصی واگذار شده است.

فاصله طبقاتی میان قشرهای مرفه و فقیر در سال‌های اخیر افزایش یافته است

فاصله طبقاتی میان قشرهای مرفه و فقیر در سال‌های اخیر افزایش یافته است

دانشمندان محقق گروه توماس پیکتی بر این نظرند که با خصوصی سازی شرکت های دولتی از سال ۱۹۸۰ میلادی امکانات دولتی برای متعادل سازی فاصله طبقاتی به تدریج محدودتر شده است.

دانشمندان محقق در انتها برای مبارزه با فاصله طبقاتی خواستار مبارزه شدید با پولشویی و فرار مالیاتی و همچنین ثبت سرمایه‌های مالی هستند. آنها همچنین خواستار آن هستند که امکانات بیشتر آموزشی برای فرزندان خانواده‌های فقیر مهیا شود.

دانشمندان محقق همچنین برای بهبود شرایط فرودستان جامعه راهکارهایی چون بهبود شرایط مالیاتی برای شهروندانی با درآمد کم، افزایش حداقل دستمزد و قبول نظر کارکنان در برنامه‌های تعیین شده شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کنند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا