فرهنگی

آقای آملی لاریجانی «شریک دزد و رفیق قافله» فتنه شمائید!

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید جنبش مردمی بود که فقط رای خود را می‌خواست و هیچ ربطی به آن چیزی که این روزها به آن بست نشینی می‌گویند نداشته و ندارد و اتفاقا در مقابل همین بست نشینان بود. آن چیزی که شما فتنه می‌خوانیدش هم سو و هم صدا با همین بست نشینان، مردم معترض را  یک مشت خس و خاشاک می خواندید، آن روز شما هم برای این فرد دست می زدید و تمام قد در پشتش استاده بودید و راضی از آن بودید که تمام ارزش های انسانی زیر پا گذاشته می شود. آن چیز که شما فتنه می‌خوانیدش مطالبات توده های مردم است از آزادی تا عدالت اجتماعی، آن چیزی که شما فتنه می‌خوانیدش نه قبول قوانین قرون وسطایی و نه نهادهای غیردموکراتیک و ضد مردمی همچون شورای نگهبان که توسط یک رژیم مستبد و ضد مردمی به جامعه تحمیل شده است. هر بار که در رژیم» ولایت فقیه »نمایش انتخاباتی تدارک دیده می شود، دخالت در انتخابات به نفع کاندیدای خاص می کند، همان که امروز فتنه جدیدتان را رقم زده است…

صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه چند روز گذشته با تعدادی از دانشجویان [بسیجی] ملاقات داشته است. این ملاقات نه در دانشگاه که در دفتر رییس قوه قضاییه صورت گرفته است .

رییس قوه قضاییه در این دیدار به اصطلاح منتقدانه مورد تقدیر و تشکر نیز قرار گرفت. او مدعی شد: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بزند در واقع در حال فتنه‌گری است. سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می‌کردند، اینها هم با بست‌ نشینی بدنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.

فارغ از تمام بحث‌های صورت گرفته در آن جلسه و چگونگی برگزاری آن چندکلامی خطاب به آقای آملی لاریجانی:

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید جنبش مردمی بود که فقط رای خود را می‌خواست و هیچ ربطی به آن چیزی که این روزها به آن بست نشینی می‌گویند نداشته و ندارد و اتفاقا در مقابل همین بست نشینان بود.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید یک روز از سوی بست نشینان یک مشت خس و خاشاک خوانده شد، آن روز شما هم برای این فرد دست می زدید و راضی بودید از هرچه کرده و گفته است.

آن چیز که شما فتنه می‌خوانید کشته شدن مردمی بود.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید مرگ خاموش در کهریزک بود.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید سهراب و ندا نام دارد.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید ماشین نیروی انتظامی بود که از روی مردم رد شد.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید ژاله صانع و محمد مختاری بود.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید مردمی هستند که در مقابل دروغ [ظلم و ستم شما] ایستادند.

و آن فتنه‌ای که امروز از آن دم می‌زنید غایبش مردم هستند.

اما آقای لاریجانی فتنه اصلی شمایید، که تا روزی که آقا خوشش می‌آمد در مقام قاضی القضات کشور چشم بر روی فساد و دزدی و اختلاس و دروغ بستید و حال که دعوا به شما و خانواده کشیده شده است فریاد آی دروغگو سر داده‌اید.

گزیده هایی از نوشته نرگس مستوفی در سایت کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا