گوناگون

تلاش رژیم به خشونت کشاندن جنبش اعتراضی توده‌ها

مقامات حکومت با استفاده از همه ی امکانات، وسایل و راه ها می کوشند آتش خشم مردم را مهار و «خیابان» را ساکت کنند. تصویری از ابلاغیه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی به کلیه فرماندهی انتظامی استانها در مورد اعتراضات مردم ایران و نحوه عملکرد یگان های تحت امر استانها با معترضین!…
2

      • باید جنبش گستردهٔ اعتراضی توده‌ها بر ضد رژیم دیکتاتوری را با شعارهایی ملی و مترقی، در جهت اتحادِ عمل قشرهای مختلف اجتماعی- از کارگران و زحمتکشان گرفته تا جوانان و دانشجویان و زنان مبارز میهن- وسعت بخشیده و سازمان‌دهی کرد!

    رژیم مترصد است تا جنبش اعتراضی توده‌ها را به خشونت کشانده و آن را مانند سال ۱۳۸۸ به‌شدت سرکوب کند!

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا