گوناگون

اعتراضات؛ پیام نسرین ستوده و عاصمه جهانگیر

نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دعاوی در ایران در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه، وکلا، حقوقدانان و روشنفکران ایرانی را به حمایت از مطالبات به حق و تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران برای رسیدن به خواسته هایشان فراخوانده است….


نسرین ستوده گفته است که حقوقدانان و روشنفکران ایران باید در برابر صبر و بردباری مردم ایران سر تعظیم فرود بیاورند که سال هاست برغم فشارها و تنگناها همواره در پی تعامل و گفتگو برای رفع مشکلات و دستیابی به حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فردی شان بوده اند، هر چند این بردباری و تعامل همواره با بی توجهی روبرو شده است.

خانم ستوده افزوده است که مردم حتا بیش از حد لازم از خود صبر و تحمل نشان داده اند.

حقوقدان ایرانی سپس تأکید کرده است که شرط دستیابی مردم ایران به حقوق و مطالبات شان پیروی از روش های مسالمت آمیز است.

نسرین ستوده گفته است که اصل ٢٧ قانون اساسی تجمعات صلح آمیز را حق مردم می داند و برگزاری آنها را منوط به مجوز ندانسته است. به این ترتیب، برگزاری تجمعات، به گفتۀ ستوده، حق قانونی مردم ایران است و این حق باید در عمل به رسمیت شناخته شود.

از سوی دیگر خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌ بشر سازمان ملل‌ در امور ایران طی پیامی اعلام کرد: شهروندان ایران حق دارند دست به اعتراضات صلح‌آمیز بزنند….برای کشته شدگان تسلیت دارم و مصرانه خواهان خاتمه خشونت هستم.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا