ویدئو/ آنکه می ترسد حکومت است، نه مردم

راهِ نجات ایران جانشین کردن یک نوع حکومت دیکتاتوری با نوع دیگری از استبداد و دیکتاتوری نیست. مردم ما خواهان جمهوری‌ای ملی، مردمی و دموکراتیک هستند!…

فیلم؛ درگیری امشب در میدان انقلاب تهران

فیلم؛ جوانان دلیر گوهردشت به مزدوران: بیا جلو

فیلم؛ جوانان معترض اصفهان: مرگ بر بسیجى

به هیچ عنوان خیابانها را ترک نکنید این نظام تحت هیچ شرایطی اصلاح پذیرنیست

Print Friendly, PDF & Email