جوانان

جمعی از وکلا و حقوق‌دانان: وفق قانون شهروندان ایران «حق مطلق» برگذاری «تجمعات مسالمت آمیز» دارند

ما به خانواده ی هموطنان مان تسلیت عرض می کنیم و مراتب همراهی و همدردی مان را به خانواده های کشته شدگان اعلام می داریم و از آنجا که معترضان زیادی نیزبه دلیل استفاده از حقوق قانونی شان دستگیر شده اند،خواهان آزادی بی قید و شرط آن ها هستیم.

به گزارش «زیتون» جمعی از وکلا و حقوق‌دانان با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به پیوستن ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی٬ تاکید کردند که شهروندان ایران «حق مطلق» برگذاری «تجمعات مسالمت آمیز» دارند.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده ۲۰ خود، بر حق اجتماعات شهروندان تاکید کرده است، همچنین ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شهروندان بر تجمعات مسالمت آمیز را مطلق دانسته است و ایران به هر دوی آنها پیوسته است که مطابق ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات پس از پیوستن کشور به آن ها در حکم قوانین داخلی محسوب می شوند.

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران نیز حق بر اجتماعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح ، حقی است که به هیچ محوزی احتیاج ندارد و تاکنون مطلقا از ملت سلب شده است. اکنون اما چند روزی است که شهروندان با استفاده از این حق قانونی بر خواسته‌های مدنی و قانونی شان تاکید می کنند. آنان در شعارهایشان خواستار پایان دادن به فساد مالی، اداری و قضایی هستند که بر نهادهای مختلف چنگ انداخته است. این حق در موارد متعددی با مداخله ی نیروهای نظامی و انتظامی به خشونت کشیده شده است و متاسفانه به دلیل چنین مداخلت خشونت باری در شهرهای مختلف توسط نیروی انتظامی، تعداد زیادی از هموطنان مان کشته شده اند. ما به خانواده ی هموطنان مان تسلیت عرض می کنیم و مراتب همراهی و همدردی مان را به خانواده های کشته شدگان اعلام می داریم و از آنجا که معترضان زیادی نیزبه دلیل استفاده از حقوق قانونی شان دستگیر شده اند،خواهان آزادی بی قید و شرط آن ها هستیم.

از سوی دیگر و از آنجا که اظهارات برخی مسیٔولن در ایجاد التهاب و به خشونت کشاندن اجتماعات قانونی و مسالمت آمیز شهروندان موثر بوده است، خواهان عزل فوری و محاکمه ی آن ها با حضور قضاتی مستقل هستیم. بار دیگر تاکید می شود خواسته قانونی مردم که از طرق مسالمت آمیز ابراز می شود، باید به رسمیت شناخته شود و نه آنکه ماموران با سوء استفاده از موقعیت نظامی و انتظامی شان، باعث کشته شدن شهروندانی شوند که از حقوق مسلم قانونی شان استفاده می کردهاند که این رفتارهای غیر قانونی از مصادیق سوء استفاده از مقا دولتیوفق مفاد ۵۷۰ قانون مجازات اسلمی محسوب می شود. در پایان ضمن تاکید بر خواسته ی قانونی شهروندان، بر مسالمت آمیز بودن
تجمعات و هشیاری عمومی مرد جهت حفظ آرامش و پیگیری مطالبات با استفاده از روش های خشونت پرهیز بر رعایت حقوق شهروندان، مندرج در اعلمیه ی جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناختن این حقوق در همه ی عرصه ها تاکید می نماییم.
محمد اولیایی فرد، محمود رحمانی اصفهانی، سید محمد سیف زاده، شیرین عبادی، عبدالکریم لهیجی، نسرین ستوده

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا