گوناگون

?هوشیار باشیم! بسیج خیابانی مقدمه سرکوب لجام گسیخته تر است

خوب است همه بدانند: آنان که در این بازی مرگبار به هر بهانه ای حضور می یابند، چاقوی کشتار جوانان آزادیخواه کشور را تیزتر کرده اند.

تظاهرات فرمایشی فردا در حمایت از دزدی، فساد، غارت اموال مردم، بیکاری، و بی آینده گی جوانان، تهیدستی بازنشستگان، گرسنگی کارگران و سرکوب دانشجویان؛ یعنی در حمایت از نظام، مقدمه سرکوب وحشیانه تر اعتراضات مردم است. تا حالا هر بار این جور بسیج ها صورت گرفته، بعدش سرکوب شدیدتر شده.  فردا می خواهند نمایش مشروعیت، قتل عام های بعدی را از بسیج شده گان بگیرند تا اسرای جنبش ضد دیکتاتوری را که همین حالا هم تعدادشان از مرز ۱۰۰۰ نفر  فراتر رفته در کهریزک ها  شکنجه کنند؛ تا جوانان آزادیخواه عاصی را به اتهام محاربه با نظام بر دار بیاویزند.

?خبر رسیده که به بسیاری از ادارات و مراکز دستور داده اند که فردا حتما باید در مراسم فرمایشی محکومیت «ضدانقلاب» شرکت کنند. خوب است همه بدانند: آنان که در این بازی مرگبار به هر بهانه ای حضور می یابند، چاقوی کشتار جوانان آزادیخواه کشور را تیزتر کرده اند. نگذاریم در پیشگاه افکار جهانی که نورافکن ها را به سمت ایران و سرنوشت اعتراضات کنونی و برخوردهای حاکمیت چرخانده، بهانه کشتار وسیع و خاموش به دست برادران قاچاقچی و لاشخوران ولایی بیافتد. راه بر سرکوب لجام گسیخته تر مردم ببندیم

م. صالح پور. تهران

برگرفته از کانال تلگرام

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا