گوناگون

به بهانه‌ی اغتشاش، اعتراض را ذبحِ شرعی می‌کنند

ساکنانی که می‌بینند دارایی‌شان خرج رؤیاهایی شده که برای تعبیرش یا باید منتظر قیامت و آخرت بمانند یا تاریخ! هیچکس به رنجِ امروزشان پاسخ نمی‌دهد. از صدر تا ذیل مسئولان نظام هم از “اشباح” شاکی‌اند! از رهبری که بیشترین اختیار و دخالت را دارد با کمترین پاسخگویی و مسئولیت، تا رئیس‌جمهور و وزرا تا قوای قضائیه و مقنّنه، همه “باید”گویان دنبال دیگران می‌گردند و چون مقصّر یافت نمی‌شود معترضان را قربانی می‌کنند.
خبرگزاری تسنیمِ سپاه عکسی منتشر کرده از «آتش زدن قرآن توسط اغتشاشگران». در اعتراضات سال۷۸ گفتند عکس رهبری را آتش زدند. در سال۸۸ گفتند عکس امام را. دیدند افاقه نکردند گفتند حتی پرچم امام حسین را! الان رسیدند به قرآن. خبرگزاری فارسِ سپاه هم می‌گوید «ردّپای خارجی در اعتراضات دیده می‌شود». پاهای معترضان داخلی را نمی‌بینند اما ردپای خارجی را می‌بینند. صدای مردم‌شان را نمی‌شنوند اما صدای حمایت بیگانه از آنها را می‌شنوند. به معترضان پاسخ نمی‌دهند اما به آمریکا و اسراییل و عربستان پاسخگو هستند!‏‏ در حالی که جنبشی اگر هست جنبشِ «بازپس‌گیریِ سرمایه‌ی ملی» است. جنبش بازگرداندنِ ثروت و عزّت ملی است از آسمان به زمین و ساکنانِ این سرزمین؛ ساکنانی که می‌بینند دارایی‌شان خرج رؤیاهایی شده که برای تعبیرش یا باید منتظر قیامت و آخرت بمانند یا تاریخ! هیچکس به رنجِ امروزشان پاسخ نمی‌دهد. از صدر تا ذیل مسئولان نظام هم از “اشباح” شاکی‌اند! از رهبری که بیشترین اختیار و دخالت را دارد با کمترین پاسخگویی و مسئولیت، تا رئیس‌جمهور و وزرا تا قوای قضائیه و مقنّنه، همه “باید”گویان دنبال دیگران می‌گردند و چون مقصّر یافت نمی‌شود معترضان را قربانی می‌کنند. ‏می‌گویند با اعتراض موافقیم و با اغتشاش مخالف؛ اما در عمل، به بهانه‌ی اغتشاش، اعتراض را ذبحِ شرعی می‌کنند.

محمدجواد اکبرین

برگرفته از فیس بوک

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا