زحمتکشان

سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و شرکت کنندگان در تظاهراتهای مردمی، عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد کرد

در دهمین روز تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف کشور، خبرهای منتشره حاکی از جان باختن بیش از ۲۰ نفر، بازداشت بیش از یک‌صد دانشجو، تعداد اعلام نشده‌ای دانش آموز، حدود دو هزار نفر از سایر شرکت کنندگان در این تظاهرات‌ها و سرکوب سازمان‌یافته جنبش دانشجوئی از طریق هجوم به دانشگاه‌ها و بازداشت گسترده دانشجویان پیشرو و آزادیخواه و برابری طلب است.

شلیک مستقیم به جوانان معترض و دستگیری گسترده دانشجویان، دانش آموزان و توده‌های مردم شرکت کننده در تظاهرات‌های خیابانی، اگر چه در چارچوب سیستمی که همیشه تنها پاسخش به مطالبات بر حق کارگران و معلمان و دیگر توده‌های زحمتکش مردم ایران سرکوب و زندان بوده است، دور از انتظار نبود، اما به خون کشیدن تظاهرات مردمی در سطح کشور، بیانگر اعلام جنگی نهایی از سوی حکومتگران با توده های مردم به جان آمده از شرایط فلاکت‌بار موجود است.

اما برخلاف تصورات خام حکومت‌گران، همان‌گونه که تاکنون امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی و به کارگیری حربه احضار و بازداشت و محکوم کردن فعالین صنفی و مدنی به زندان‌های طویل المدت، نتوانسته کارگران و معلمان و توده‌های زحمتکش مردم ایران را برای دست شستن از مطالبات بر حق‌شان وادار به تمکین کند و این اعتراضات مداوم و پراکنده، نهایتا امروزه به اعتراضاتی سراسری و توفنده بدل شده است، اینک نیز سرکوب قهرآمیز و گسترده تظاهرات‌های مردمی در شهرهای مختلف کشور، نه تنها کارگران و مردم ستم‌دیده ایران را خانه‌نشین نخواهد کرد بلکه در پس هر درجه از سرکوب وحشیانه‌تر، توده‌های هر چه وسیع‌تری از مردم ایران را به خیابانها خواهد کشاند و به اعتراضات آنان عمق و دامنه بیشتری جهت تعیین تکلیف با وضعیت جهنمی موجود خواهد داد.

روند اعتصابات و اعتراضات مردمی علیه رژیم سلطنتی در سال ۵۷ گواهی بر این مدعاست که حتی حضور پرتعداد تانکهای ارتش و نیروهای گارد شاهنشاهی و کشتار دسته جمعی تظاهرکنندگان در هر کوی و برزن نیز نتوانست مانعی در برابر سیل خروشان توده‌های مردم ستمدیده ایران ایجاد کند.

ما تشکلهای مستقل کارگری امضا کننده این بیانیه بار دیگر به حق همه آحاد مردم ایران از کارگران تا معلمان و دانشجویان و دانش آموزان و زنان و هر انسان ستم دیده‌ای جهت برپائی تظاهرات‌های خیابانی در شهرهای سراسر کشور تأکید می‌کنیم و بدینوسیله کشته شدن بیش از بیست نفر و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش‌آموزان و توده‌های مردم شرکت کننده در تظاهرات‌های خیابانی را قویا محکوم می‌کنیم.

ما به گلوله بستن توده‌های مردم در تظاهرات‌های خیابانی را عملی جنایتکارانه می‌دانیم و مسئولیت هر درجه از به خشونت کشیده شدن تظاهراتهای مردم در سراسر کشور را تماما به عهده کسانی می‌دانیم که پس از گذشت نزدیک به چهل سال از انقلاب ۵۷، کارنامه‌ای جز اختناق و سرکوب، اختلاس و چپاول و گسترش فقر و فلاکت و ویرانی اقتصاد کشور نداشته اند.

ما خود را بخشی از اعتراضات کارگران و مردم ستمدیده ایران برای ایجاد تغییرات بزرگ و انسانی در کشور میدانیم و با هشدار به حکومت‌گران نسبت به عواقب سرکوب و احتمال تکرار جنایت‌هایی همچون جنایت زندان کهریزک، خواهان باز شدن فوری درهای زندانهای سراسر کشور و آزادی دستگیر شدگان تظاهراتهای خیابانی و همه انسانهای آزادیخواه و عدالت طلبی هستیم که از ماه‌ها و سال‌های گذشته به بند کشیده شده‌اند.

تشکل‌های مستقل کارگری امضا کننده بیانیه به ترتیب حروف الفبا:

اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران
۱۷ دی ماه۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا