گوناگون

کهریزک دوم احیاء شد!

محسن عادلی، سینا قنبری و وحید حیدری هر سه جان خود را در زندان از دست دادند…
15

خبر جان باختن سه جوان در سه بازداشتگاه مختلف به فاصله کمی از هم، به بیرون از زندانها درز پیدا کرده است. باز هم مادرانی سیاهپوش، پدرانی ماتمزده، جامعه ای دربهت فرو رفته و قاتلینی برمسند قدرت.
اوباش حکومتی کهریزک دوم را احیاء کرده اند.
منبع: بالترین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا