گوناگون

ادامه خیزش اعتراضی توده‌های جان به‌لب رسیده از ظلم و استثمار

خیزش محرومان و زحمتکشان که ده روز در بیش از ۸۰ شهر کشور با ۲۵ کشته و۳۷۰۰ بازداشتی و دست کم سه قربانی شکنجه، کشور را لرزاند و رعشه بر اندام« دیکتاتوری فرتوت ولایت مطلقه »انداخت، همچنان ادامه دارد …

?اعتراض کارگری در تهران، اراک، قزوین و رضوانشهر

?چالش آتش زدن کارت های عضویت بسیج و ابراز انزجار از مشارکت در سرکوب مردم

?شعارنویسی های وسیع در سراسر ایران

?مقاومت گسترده در برابر اوین در قالب تحصن برای آزادی زندانیان سیاسی

?اعتراض علیه سرکوب، شکنجه و کهریزکی شدن بازداشت شده گان

?اعلام حمایت ها سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری در کشور

?حمایت احزاب و سازمان های مختلف در خارج از کشور

? اعتصاب در کارخانه، تحصن مطالباتی در برابر نهادهای مسئول، همسوی اعتراض در خیابان است؛ هم فاصله دو موج اعتراض خیابانی را پر می کند، هم پایه توده ای خیزش اعتراضی را گسترده تر می سازد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا