گوناگون

وضعیت آب شرب شهر تهران از خراسان جنوبی بدتر است

عیسی فرهادی، فرماندار تهران با بیان اینکه امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از خراسان جنوبی بدتر است، گفت: «در صورت عدم بارندگی ۵۲ درصد جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب خواهند بود.»

به گزارش مهر، او افزود: «آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین می شود.»

فرهادی با بیان اینکه امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از آب شهرستان بیرجند بدتر است، عنوان کرد: «آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین می شود.»

او با اشاره به اینکه در ۴۷ سال گذشته کمترین میزان آب را در تهران داشته ایم، بیان کرد: «اگر بارندگی ها همین طور ادامه پیدا کند ۵۲ درصد جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب خواهند بود.»

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا