ویدئو

این آتش زیر خاکستر است،«ترس» مردم ما ریخته است

سرنیزه را از زیر گلوی مردم بردارید ببینید مردم با چه کسی هستند؟؟!و سپاه شما ، اقای خامنه ای اسلحه را زیر گلوی مردم گرفته اند ومیگویند ملت ایران با ما هستند.!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا