دیدگاه‌ها

پاول گرودینین کاندید حزب کمونیست فدراسیون روسیه در مارس ۲۰۱۸

حزب کمونیست روسیه در یک تصمیم غیر مترقبه پاول گرودینین مدیرمنطقه کشاورزی «لنین» اطراف مسکو را برای به چالش کشیدن ولادیمیر پوتین در انتخابات  همین سال از طرف حزب اعلان نمود.

این در حالیست که محافل سیاسی در روسیه  عقیده بر آن بود که  گنادی زیوگانف  حزب ملی سراسری و صدر حزب کمونیست؛ این رهبر سر سخت و فولادین ۷۳ ساله را بحیث رقیب اصلی در برابر رئیس جمهور فعلی ولادیمیر پوتین قرار می گیرد.

پوتین که برای اولین بار در سال۲۰۰۰ انتخاب گردید، درسال گذشته اعلام نمود که خود را از حزب بر سر اقتدار، (روسیه متحد) فاصله گرفته و بحیث کاندید مستقل در ریاست جمهوری انتخاب مینماید. علی رغم این وضعیت “مستقل”، حزب روسیه متحد از او در انتخابات ۱۸ مارس ۲۰۱۸ ، حمایت خواهد نمود به نظر میرسد که این استراتیژی پوتین یک استراتیژی چند بعدی میباشد.

انتخاب یک کشاوز بحیث کاندید ریاست جمهوری حزب کمونیست روسیه برای جلب حمایت شهروندان روستایی بخصوص نسل جوان کشور، به نظر می رسد یک استراتیژی عاقلانه باشد زیرا بنیان های قوی حمایت مردم اکثرا در مناطق روستایی وجود دارد.

روزجمعه ۱۱ ژانویه کمیته مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه اعلام داشت که دومین کاندیدای ریاست جمهوری از طرف، دومین حزب بزرگ در آنکشور، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، آقای پاول گرودینین ۵۷ ساله، صاحب یک مزرعه دولتی درمسکو را بحیث کاندید آن حزب ثبت نمود، و به این ترتیب دومین کاندید ازمرحله ثبت نام گذشت.

گرودینین تاکنون ایده های ترقی خواهانه ۲۰ ماده ای را بحیث پلات فرم انتخاباتی خویش پیش کش نموده وادعا دارد که او می تواند بوسیله آن برنامه های اقتصاد روسیه را تقویت نموده فقر را در روسیه محو وسطح زنده گی شهر وندان کشور را ار تقاء دهد.

پاول گرودینین، آنچه درویب سایت رسمی حزب کمونیست روسیه به روز پنجشبه ۱۱ ژانویه  آمده می گوید: “الویت های ما رفاه همگانی خواهد بود ما روسیه را ثروتمند میسازیم… ثروت های روسیه را ساخته واعتلا می بخشیم  طوری که منابع طبیعی، صنعتی، مالی در خدمت مردم قرار گرفته، برای مردم خدمت نماید.

ما منابع مهم واستراتیژیک مانند: صنایع مهم وسیستماتیک، سکتورانرژی، راه آهن، سیستم های ارتباطی، وبانک های عمده را ملی خواهم نمود.

گرودینین در ادامه می گوید که؛ اگر حزب کمونیست روسیه در انتخابات ماه مارس برنده شود، “سرمایه های احتکاری و سفته بازی خارجی را در روسیه محدود نموده، و روسیه را از سازمان تجارت جهانی خارج می نماید.

“از منابع اعتبارات برای رشد اقتصاد استفاده نموده، و برای رسیدن به این هدف نرخ بهره را پایین می آوریم پایان دادن به خروج سرمایه های وحشی، تمرکز تمام ثروتهای موجود در تولیدات داخلی، دراختیار مردم خواهد بود.”

 گرودینین ادامه می دهد: “هدف تاریخی ما تولد دوباره یک روسیه آرمانی می باشد.”
هر چند منتقدین، ومبصرین انتخابات قریب الوقع در روسیه می گویند، که احتمالا این ضربت به حزب کمونیست روسیه وارد آورده و به نفع پوتین تمام خواهد شد.

 این تغییر در سیاست حزب کمونیست روسیه، بعد از دودهه مقاومت شدید آن حزب، در تغییرخط مشی به سیاست های سنتی آن حزب به هدف تقویت هر بیشتر به مشارکت رای دهنده گان صورت می گیرد تا بتواند چهره جدید، این استراتژی را بر آورد سازد.

با وجود همه اینها ریشه های حزب کمونیست روسیه در میان مردم عمیقا جای دارد در انتخابات گذشته %۴۱، ۳۰ میلیون به حزب مذکور رای دادند، این در حال است که در انتخابات سال ۱۹۹۶ دوازده میلیون (۱۲)  به حزب کمونیست رای داده بودند، وبه این ترتیب جلب رای مردم به حزب کمونیست در حال افزایش است.

این تصمیم اعلان انتخاب غیر مترقبه گرودینین، برای برجسته کار سیاسی و آزموده ای چون رفیق گنادی زیوگانف  ۷۳ ساله صدرحزب کمونیست روسیه، که به تصمیم قبلی سال گدشته  حمایت سراسری جبهه چپ را کامل نموده بود ناظرین ومبصرین انتخابات روسیه را حیرت زده ساخت.

انتخاب گرودینین گفته می شود در آمد سالانه در سال از مزرعه منحصر به خودش در مسکو بدست می آورد، و زمانی از جمله طرفداران ولادیمیر پوتین بود، گمان زده میشود حزب کمونیست روسیه، سبک کمونیسم چینی را  انتخاب می نماید.

به همه این وضع فکر می کنم که انتخاب یک کشاورز به رغم انکه ثروتمند کوچک است، یک استراتژی عاقلانه می باشد زیرا سیاست های آن بر مبنای برنامه های حزب کمونیست روسیه برای (یک انقلاب مداوم)، با تجارب از انقلاب کبیر اکتبر اوضاع کنونی در جهان بخصوص در قرن ۲۱یکم می باشد صورت گرفت تا مردم  و جامعه را بتدریج به طرف سوسیالیسم جهت دهند.

رحمت ایماق ۱۵/۰۱/۲۰۱۸

منبع: باا ستفاده وبررسی ازگزارشات، رویتر، حزب کمونیست روسیه، تیله سور. 

https://www.telesurtv.net/english/news/Communist-Party-Names-Businessman-Grudinin-as-Candidate-20180112-0011.html 

http://24online.news/latest/8215_communist-party-names-businessman-grudinin-as-candidate

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا