جوانان

بیانیه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور

بیانیه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور :در واکنش به اعتراضات مردمی و بازداشت گستردۀ دانشجویان-هرچند عادت کرده‌ایم که علوم اجتماعیِ انتقادی از جانبِ صدایِ غالب، علمی اگر نه حاشیه‌ای اما بیگانه و در شرایط بحرانی، متهم خوانده شود؛….
اما حقیقت امر آن است که اگر صدایِ غالب میلی به شنیدنِ صدایِ جامعه داشته باشد، این علوم اجتماعی انتقادی است که این صدا را در پژوهش‌ها و آماره‌ها و نوشتارها و حتی مستندات تصویری خود به سخن درآورده یا دست‌کم در تلاش برای نمایاندنِ صدایِ جامعه است.

در دی‌ماه ۱۳۹۶ شاهد اعتراضات اقشاری از جامعۀ ایران بودیم که طی این‌ سال‌ها اصحاب علوم اجتماعی بارها و بارها بحرانی‌بودنِ وضعیتِ زیستیِ آنان را هر یک در قالب و شکلی بیان کرده‌اند، با این حال روندهایی که به این وضعیتِ زیستی منجر شده بودند، نه‌تنها متوقف و اصلاح نشدند، بلکه بعضاً با سرعت بیشتری پیش رفتند و می‌روند. اینجا اما مرادِ ما تحلیل وضعیت نیست، هرچند که مسئولان امر را دعوت می‌کنیم که به صدای علوم اجتماعی‌ای که منعکس‌کنندۀ صدایِ مردمِ درحاشیه و فرودست است، گوش فرا دهند و در رویه‌های غلط سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر کنند.

اتحادیۀ انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور، خواهان گسترش فضای علمی انتقادی در دانشگاه و جامعه است و باور دارد تا زمانی که سایۀ نگاه مؤاخذه‌گرایانه بر سر دانشگاه باشد، نه‌تنها هیچ مشکلی حل نمی‌شود که بر مشکلاتمان افزوده می‌گردد. از این‌رو، با توجه به بازداشت‌های گستردۀ دانشجویان در روزهای اخیر، به ویژه دانشجویان علوم اجتماعی که در طول این سال‌ها همواره نگرانی خود را نسبت به وضعیت فرودستان در جامعۀ ایران ابراز کرده‌اند، بیم آن می‌رود که حتی در صورت آزادیِ یکایک ایشان، ترس از به‌جریان‌افتادنِ پرونده‌های قضایی، فضایی امنیتی را در فعالیت‌هایِ علمی و صنفی دانشجویان پدید آورد. ما در مردادماه گذشته در بیانیۀ مطالبات خود از وزیر فعلی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فشارهای امنیتی بر پژوهشگران اجتماعی و فضای دانشگاهی ابراز نگرانی جدی کرده بودیم که مع‌الاسف به آن توجه کافی نشد.

اتحادیۀ انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور متعلق به تمام دانشجویان است و بنابراین از نگاه این اتحادیه، دفاع از آزادی فعالیت علمی همۀ دانشجویان به‌طور کلی و هر فعالیت قانونی دیگری درون فضای دانشگاه به‌طور خاص ضروری است. این اتحادیه ضمن درخواستِ آزادیِ فوری همۀ دانشجویان و تأمین امنیت فعالیت دانشجویی ایشان زین پس در دانشگاه، وزارت علوم را مسئول تشکیل کمیته‌ای جهت پیگیری وضعیت دانشجویان، تأمین مالی قرارهای وثیقۀ ایشان – در صورت نیاز – و ضمانت عدم به‌جریان افتادن پروندۀ قضایی هنگامِ تحصیل در دانشگاه می‌داند.

امیدواریم با فعالیت‌های مستمر دانشجویان در دفاع از آزادیِ فعالیتِ دانشجویی و استقلال دانشگاه و تأمین امنیت سیاسی-اقتصادی آن، مواجهۀ مسئولین با دانشگاه از صورت‌بندیِ امنیتی-سیاسی خارج شود و به هئیتِ مواجهه‌ای مسئولانه با نهاد علم درآید.

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا