گوناگون

تکثیر دختر خیابان انقلاب

اعتراض به حجاب اجباری در ایران شکل آشکارتری به خود گرفته است. امروز زنان و دختران دیگری در خیابان های تهران به نشانه ی اعتراض به حجاب اجباری، روسری های خود را از سر برداشته اند …

ادامه برداشتن روسری در خیابان ها به علامت اعتراض به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی.

در ششم دی‌ ۱۳۹۶ ویدا موحد که به “دختر خیابان انقلاب” معروف شده است درتهران روسری سفیدرنگی را بر سر چوبی در اعتراض به حجاب اجباری تکان داد و دستگیر شد.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا