جوانان

اطلاعیه شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعیه شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس پیرامون اخراج غیر قانونی سپیده مرادی سروستانی یکی از دانشجویان این دانشگاه : بس است. نسل کشی بس است. تبعیض بس است. کشتار و فساد بس است. آیا نمی‌بینید؟…

ترسیدن ما چونکه هم از بیم بلا بود

اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم

بس است. نسل کشی بس است. تبعیض بس است. کشتار و فساد بس است. آیا نمی‌بینید؟

حق برخورداری از آموزش از حقوق اساسی همه افراد در جامعه است. هر شهروند فارغ از جنسیت ، قومیت و مذهب حق دارد که از امکانات آموزشی استفاده کند و چه مضحکه ی ننگینی است نمایش استبداد که همه را غیر خودی پنداشته است و هر کسی را به جرم ابراز عقیده به بند می‌کشاند و از تحصیل محروم می‌کند.

چه کسی این حق را به شما داده است که با شعار عدالت، نا برابری می‌اورید و با نام آزادی حبس می‌کنید و اخراج می‌کنید؟

کجاست شعارهای اساسی این مرز و بوم که در این روزگار، آزادی و عدالت جرمی نانوشته است و دروغ و تزویر معبود ستودنی صاحبان قدرت گشته است. خودکامگان چنان دایره خویش را روز به روز تنگ می‌کنند و هیچ آزاداندیش آزاده‌ای را در ان حلقه راه نمی‌دهند که این حلقه دیر نیست که تنها به گرد گردنشان اندازه گردد.

بازداشت‌های خودسرانه، حمله به حریم خصوصی افراد و اکنون محرومیت از تحصیل تنها برای ابراز عقیده صلح طلبانه و درویش‌وار، عرصه را بر دانشجویان تنگ کرده است.

وجدان‌های بیدار به مرگ شهری که خواسته و ناخواسته در انتظار هر دگراندیش است همواره » نه» خواهند گفت و یک صدا به مسئولان تذکر می دهند تا از اقدام‌های نابخردانه که شایسته محیط دانشگاه نیست و هم موجب خشم و خشونت و بی‌اعتمادی است، دست بردارند و محیط آموزش را فدای بازی‌های سیاسی‌کارانه خود نکنند و بر میثاق ملی – حقوق ملت در قانون اساسی- پای بند بمانید که در این فقره با تخلفتان چهار اصل آن را پایمال کرده اید. و گر جهل است یادآور می شویم اصول حقوق ملت را.

اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.

اصل بیست و سوم – اصل ممنوعیت تفتیش عقاید.

اصل سی و ششم – حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم – اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

بدانید که در این نقض پیمان با ملت و انکار و نادیده گرفتن حقوق ملت و فضای دود و مه هولناکی که ایجاد کرده‌اید این شمایید که راه از بیراهه نشناخته به چاه می‌افتید و چراغ دانش و خرد و انسانیت از دستان مردمان ایران‌زمین افتادنی نیست.

شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس به نمایندگی از همه دانشجویان آزادی‌خواه به حکم غیر انسانی ، غیر قانونی و غیر اخلاقی اخراج سپیده مرادی سروستانی تنها به‌خاطر درویش بودن و درویش ماندن اعتراض دارد و بر حق اعتراض خود ایستاده است و تا بازگشت سپیده مرادی به تحصیل بی هیچ قید و شرط و تعهدی، از تلاش باز نخواهد ایستاد. ما دانشجویان خواهان ادامه تحصیل سپیده مرادی سروستانی هستیم و بر این خواستن خویش اصرار داریم. باشد که به‌زودی او را در کنار خویش و نشسته بر صندلی دانشگاه ببینیم.

گر چه می‌دانم

آن‌چه بیداری ندارد خواب مرگ بی‌گناهان است و وجدان شماست

با تمام اشک‌هایم باز نومیدانه خواهش می‌کنم

بس کنید

بس کنید و

بنگرید این خلق عالم را که دندان بر جگر

بیدادتان را بردباری می کنند…

منبع: کانال شورای صنفی دانشجویان تربیت مدرس

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا