حقوق بشر

مرگ مشکوک یک زندانی دیگر در زندان مرکزی سنندج

بە گزارش رسانەهای حقوق بشری شرق کوردستان، یک زندانی جرایم عادی در زندان مرکزی شهر سنە (سنندج) توسط عوامل زندان بە قتل رسید.

برپایە گزاشی کە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“ منتشر نمودە است، روز سەشنبە (٢۴ بهمن / ١٣ فوریە)، جسد یک زندانی جرایم عادی با هویت ”حسین قلی زادە“ اهل سنە در توالت زندان مرکزی این شهر کشف شد.

بە گفتە یک منبع موثق، این زندانی چندی پیش با مسئولین زندان درگیر شدە و آنها نیز از طریق چند تن از فروشندگان مواد مخدر کە در زندان می باشند وی را بە طرز فجیعی بە قتل رساندە و جسدش را در توالت زندان رها کردەاند.

مسئولین زندان اعلام کردەاند کە حسین خودکشی کردە است، اما هم بندی های وی در زندان اعلام کردەاند وی خودکشی نکردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، تنها طی یک ماه گذشتە ۴ زندانی اهل سنە در زندان مرکزی این شهر بە طرز مشکوکی کشتە شدەاند.

پیشتر نیز سە زندانی دیگر بە نام های سارو قهرمانی، کیانوش زندی و حسین قادری در این زندان بە طور مشکوکی بە قتل رسیدە بودند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا