گوناگون

یک ساعت پس از نامه احمدی نژاد: افشاگری کدخدایی با طعم تهدید

البته باید منتظر خاطرات متقابل تیم احمدی نژاد هم بود و‌ دید آیا حرفی برای گفتن دارند؟ مهمتر اینکه شورای نگهبانی که حداقل سه عضوش مستقیم و برخلاف قانون از احمدی نژاد دفاع کرده بود را نمیتوان در آن وقایع معصوم تصور کرد. همین فرصتی است برای صداقت سنجی احمدی نژاد. بازی تازه آغاز شده است.

روز گذشته احمدی نژاد در نامه‌ای که به رهبری نوشت، شورای نگهبان‌ را به مهندسی انتخابات متهم کرد. این موضوع خشم اصولگرایان‌ را به دنبال داشت. تا آنجا که کدخدایی سخنگوی فعلی و قبلی شورای نگهبان دست در انبان خاطرات کرد و خبر داد که او‌خواهان اعلام نتایج پیش از بررسی شکایات شده بود.

نکته جالب این است که کدخدایی با تشکیک روز‌ دیدار را ۲۵ خرداد یعنی روز تظاهرات میلیونی تهران بیان میکند. به عبارت روشنتر او‌خاطرش نیست و دقیق نمیدانند کدام روز این دیدار برگزار شده است. با این حال آدرس آن روز معروف را میدهد. اما چرا؟

معرفی آن روز، مشخص میکند احمدی نژاد در پشت درهای بسته از‌ حضور‌ مردم تا چه اندازه در پشت درهای بسته وحشت کرده بود و با فشار قصد داشت هرچه سریعتر مهر تایید را بر آن انتخابات بزند. تا مبادا تشت رسوایی‌ها بر زمین بیفتد.

در زیر متن آقای کدخدایی را میخوانید. البته باید منتظر خاطرات متقابل تیم احمدی نژاد هم بود و‌ دید آیا حرفی برای گفتن دارند؟ مهمتر اینکه شورای نگهبانی که حداقل سه عضوش مستقیم و برخلاف قانون از احمدی نژاد دفاع کرده بود را نمیتوان در آن وقایع معصوم تصور کرد. همین فرصتی است برای صداقت سنجی احمدی نژاد. بازی تازه آغاز شده است.

کدخدایی ساعاتی بعد از نامه احمدی‌نژاد در کانال تلگرامی اش نوشت:

#برگی از #تاریخ!

ظاهرا دوشنبه ۲۵ خرداد ۸۸ بعد از ظهر از دفتر رئیس جمهور وقت اطلاع دادند که آقای رئیس جمهور ساعت ۲۱:۳۰ منتظر شماست. تعجب کردم چون ارتباط و رفت و آمدی نداشتم. سوال کردم از دفتر ایشان بپرسند موضوع چیست؟ پاسخ این بود که برخی مسائل روز. علیرغم شلوغی کارها، با مشورت دبیر محترم و در ساعت مقرر به دفتر ایشان رفتم. در دفتر با آقای الهام مواجه شدم. به شوخی گفتم معلوم شد موضوع چیست و کار، کار چه کسی است؟ اظهار بی اطلاعی کرد. به همراه رئیس جمهور به یکی از اطاق ها رفتیم. بعد از تعارفات گفت چرا نتیجه انتخابات را اعلام نمی کنید؟ _منظور اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان بود_ گفتم هنوز شکایت‌ها بررسی نشده است و در زمان دریافت و بررسی شکایات هستیم. قطعا بعد از بررسی شکایات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. اصرار از ایشان که نتیجه را زودتر اعلام کنید و مقاومت از سوی من مبنی بر اینکه تا زمانی که شکایات رسیدگی نشود، امکان اعلام صحت انتخابات نیست.

کدخدایی باب افشاگری آینده را با چاشنی تهدید باز گذاشته مینویسد: البته موضوع دیگری نیز مطرح شد که فعلا از حوصله این متن خارج است.

صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان بود_ گفتم هنوز شکایت ها بررسی نشده است و در زمان دریافت و بررسی شکایات هستیم. قطعا بعد از بررسی شکایات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. اصرار از ایشان که نتیجه را زودتر اعلام کنید و مقاومت از سوی من مبنی بر اینکه تا زمانی که شکایات رسیدگی نشود، امکان اعلام صحت انتخابات نیست.

داوود حشتمی – کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا