حقوق بشر

به وضع زندانیان سیاسی و عقیدتی رسیدگی کنید!

زندانیان سیاسی و عقیدتی همگی با اتهامات خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی با محکومیت های حبس درازمدت که حتی سزاوار !!دزدان و بزهکاران هم نیست سال هاست که در زندان بسر میبرند….

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی

سروران گرامی،

خبر برنامه دیدار شما از زندان اوین برای رسیدگی به شرایط دستگیر شدگان اعتراضات ماه گذشته کمی امیدوار کننده بود که شاید مجلس کنونی قرار است از حالت ایستایی و بی اعتنایی گذشته خارج شده به آگاهی و وظایف اجتماعی خود که پس زمینه هرگونه قانوگزاری است عمل کند.

از آنجا که قصد بازدید کنونی تنها به دلیل بازداشت های گسترده اعتراضات مردمی اخیر (دیماه) میباشد، که جنبه انتقادی، سیاسی و اجتماعی داشته، من پیشنهاد می کنم که بازدیدی هم از زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان نیز داشته باشید که همگی با اتهامات خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی با محکومیت های حبس درازمدت که حتی سزاوار دزدان و بزهکاران هم نیست سالهاست که در زندان بسر میبرند.

این محکومان که از دیدگاه اجتماعی می توانند جوانان نخبه و کارآمد جامعه بشمار آیند، همگی دانش آموخته و با تخصص های ضروری برای کشور می باشند و نباید عمر مفید خود را در زندان و محروم از فعالیت سپری کنند، و سزاوار رسیدگی فوری مجلس به اتهام زنی های بی مورد و حکم های خلاف قانون هستند. بیایید و داستانهای بی عدالتی های .وارده را، از جمله و نه فقط، از امضاء کنندگان زیر بشنوید و کمکشان کنید

با گرامیداشت

کورش زعیم، هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

خود قربانی سیاست خفقان اندیشه

زندان اوین – بند ۸ – ۶ بهمن ۱۳۹۶خ

امضای ده تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند ۸ زندان اوین

این نامه در تاریخ ۶/۱۱/۹۶، به مجلس پست شده است

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا